logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб FacebookПодкрепа за теб Yotube

Обществено обсъждане

На 16.06.2023 г. Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 публикува за обществено обсъждане проект на Условията за кандидатстване и изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR003-1.005 „За по-добро бъдеще“.

В рамките на процедурата ще бъде предоставена материална подкрепа под формата на пакети, съдържащи предварително определена съвкупност от продукти и артикули, предназначени за новородени деца от уязвими групи, допълнена със съпътстващи мерки за повишаване на тяхното благосъстояние и в подкрепа на тяхното социално включване.

Заинтересованите страни могат да подават своите писмени предложения и възражения по проекта на документи в срок до 17:00 часа на 26.06.2023 г. по някой от следните начини:

Предложения получени след посочената дата няма да бъдат разглеждани.

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедура BG05SFPR003-1.005 -  За по-добро бъдеще ,   ПХОМП 2021-2027 г.
Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедура BG05SFPR003-1.005 - За по-добро бъдеще , ПХОМП 2021-2027 г. 510 KB
Условия за кандидатстване
Условия за кандидатстване 1.20 MB
Документи за попълване
Документи за попълване 216 KB
Условия за изпълнение
Условия за изпълнение 153 KB
Документи за информация
Документи за информация 917 KB

На 16.06.2023 г. Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 публикува за обществено обсъждане проект на Условията за кандидатстване и изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR003-1.004 „Подкрепа“. Целта на процедурата е предоставяне на комбинирана подкрепа с базови хранителни продукти и предоставяне на материална помощ, допълнена със съпътстващи мерки за нуждаещите се лица от бедни и рискови семейства, застрашени от социално изключване.

Заинтересованите страни могат да подават своите писмени предложения и възражения по проекта на документи в срок до 17:00 часа на 26.06.2023 г. по някой от следните начини:

Предложения получени след посочената дата няма да бъдат разглеждани.

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедура BG05SFPR003-1.004  Подкрепа  Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027
Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедура BG05SFPR003-1.004 Подкрепа Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 694 KB
Условия за кандидатстване
Условия за кандидатстване 1.38 MB
Документи за попълване
Документи за попълване 209 KB
Условия за изпълнение
Условия за изпълнение 159 KB
Документи за информация
Документи за информация 1.16 MB

Управляващият орган на Програма за храни и основно материално подпомагане публикува за обсъждане проект на Индикативната годишна работна програма за 2023 г.

!!! Заинтересованите страни имат възможност да изразят становище по проекта на електронна поща: a.angelova@asp.government.bg в двадесет дневен срок от публикуването му до 01 ноември 2022 г.

Проект на Индикативна годишна работна програма за 2023 година
Проект на Индикативна годишна работна програма за 2023 година 428 KB

Проект на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 се публикува за обществено обсъждане. Писмени предложения и становища по проекта на програмата могат да се изпращат на имейл: a.angelova@asp.government.bg или да се публикуват на портала за обществени консултации www.strategy.bg най-късно до 12 август 2021 г.

Проект на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.
Проект на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. 1.55 MB
Резюме на Проект на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.
Резюме на Проект на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. 492 KB
Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществените консултации
Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществените консултации 421 KB