logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб Facebook

Обществено обсъждане

Управляващият орган на Програма за храни и основно материално подпомагане публикува за обсъждане проект на Индикативната годишна работна програма за 2023 г.

!!! Заинтересованите страни имат възможност да изразят становище по проекта на електронна поща: a.angelova@asp.government.bg в двадесет дневен срок от публикуването му до 01 ноември 2022 г.

Проект на Индикативна годишна работна програма за 2023 година
Проект на Индикативна годишна работна програма за 2023 година 428 KB

Проект на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 се публикува за обществено обсъждане. Писмени предложения и становища по проекта на програмата могат да се изпращат на имейл: a.angelova@asp.government.bg или да се публикуват на портала за обществени консултации www.strategy.bg най-късно до 12 август 2021 г.

Проект на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.
Проект на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. 1.55 MB
Резюме на Проект на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.
Резюме на Проект на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. 492 KB
Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществените консултации
Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществените консултации 421 KB