logobgr
Всички
17.06.2024г.

Националната комуникационна стратегия за програмен период 2021-2027 беше официално одобрена

На свое заседание Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство  прие и одобри Национална комуникационна стратегия за програмен период 2021-2027 (НКС). Документът се очакваше с голям интерес от всички заинтересовани страни по отношение на прилагането на унфицирани правила за видимост, прозрачност и комуникация в новия програмен период. В Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за видимост, прозрачност и комуникация, приложение към НКС, бенефициентите ще открият правила за  задължителните комуникационни изисквания при изпълнението на проекти с европейско финансиране през новия програмен период; за правилното използване на емблемата на ЕС, и насоки за поставянето й в документи, уебсайтове, социални медии. Унифицирането на визията и посланието за програмен период 2021-2027 г. ще подпомогне и бенефициентите при изпълнението на мерките за видимост, прозрачност и комуникация на проектите.

Документите са задължителни за прилагане и изпълнение. Можете да ги намерите тук

Всички