logobgr
Всички
12.06.2024г.

По-широка подкрепа за пълноценно хранене на деца от уязвими семейства обсъдиха УО на Програмата за храни и представители на НСОРБ

Възможностите за осигуряване на по-широка подкрепа за пълноценно хранене на децата от уязвими семейства чрез изпълнение на проекти по процедура „Детска кухня“ бяха обсъдени на среща между представители на Агенцията за социално подпомагане (АСП) – Управляващ орган (УО) на Програма „Храни и основно материално подпомагане“ (ПХОМП), и на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). По процедурата са предвидени ваучери за осигуряване на детска кухня на деца от 10 месеца до 3 години.

Двете страни обсъдиха общи действия за разширяване на обхвата на партньорството чрез включване на нови общини, които да осигуряват хранене на повече деца. УО на ПХОМП информира, че се подготвя увеличение на стойността на ваучера за детска кухня.

Предоставените по ПХОМП средства на общините могат да подкрепят местните бюджети, от които според НСОРБ и в момента масово се дофинансира изхранването на децата от 10 месеца до 3 години в утвърдилата се и успешна услуга „Детска млечна кухня“, за да стане по-поносим купонът. От АСП виждат решения за инвестиране на финансовия ресурс на Програмата чрез поемане на храненето на децата на социално слаби майки, които ползват млечните кухни.

По отношение на поставения на срещата проблем с обхващането на децата на уязвимите семейства по селата, което оскъпява услугата с транспортни разходи, от УО отбелязаха като възможност доставянето на храната да се осъществява през съпътстващите услуги, каквато е успешната практика на община Кубрат. Беше обсъдена и голямата тема за повишаване на общественото знание за качественото хранене на децата, особено важно в контекста на демографската криза.

АСП и НСОРБ се договориха за съвместни действия, които да ускорят реализацията на проекта детска кухня, както и за организиране на информационни кампании за образоване на младите родители по темата за здравословното хранене, което може да стане и през услугите за ранно детско развитие на общините.

На срещата беше обсъдено изпълнението и на други мерки от Програмата за храни и основно материално подпомагане. Предоставянето на топъл обяд от общините бе оценено като много успешно и търсено от потребителите. В резултат на съвместните усилия от 1 юли се увеличава и единицата разход за топъл обяд. От АСП отбелязаха много добрите отзиви на потребителите на топъл обяд от качеството на храната, когато общините го предоставят чрез свои кухни към услугата „Домашен социален патронаж“.

Всички