logobgr

Електронни административни услуги

Електронни административни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане

Закон за социално подпомагане

АУ-326 - Отпускане на еднократна помощ за издаване на лична карта по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
АУ-326 - Отпускане на еднократна помощ за издаване на лична карта по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/326
АУ-421 - Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
АУ-421 - Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/421
АУ-998 - Издаване на удостоверение за получени социални плащания
АУ-998 - Издаване на удостоверение за получени социални плащания https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/998
АУ-1047 - Отпускане на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
АУ-1047 - Отпускане на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/1047
АУ-1171 - Отпускане на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
АУ-1171 - Отпускане на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/1171
АУ-1506 - Отпускане на еднократна помощ за покриване на разходите за лечение в чужбина по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
АУ-1506 - Отпускане на еднократна помощ за покриване на разходите за лечение в чужбина по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/1506
АУ-2293 - Заплащане диагностика и лечение на здравно неосигурени лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес
АУ-2293 - Заплащане диагностика и лечение на здравно неосигурени лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/2293

Наредба № РД-07/5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

АУ-1215 - Отпускане на целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07/5 от 16.05.2008 г. на Министъра на труда и социалната политика
АУ-1215 - Отпускане на целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07/5 от 16.05.2008 г. на Министъра на труда и социалната политика https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/1215

Закон за семейни помощи за деца

АУ-422 - Отпускане на еднократна помощ при бременност по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
АУ-422 - Отпускане на еднократна помощ при бременност по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/422
АУ-649 - Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
АУ-649 - Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/649
АУ-739 - Отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
АУ-739 - Отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/739
АУ-778 - Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас
АУ-778 - Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/778
АУ-1173 -Отпускане на еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки
АУ-1173 -Отпускане на еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/1173
АУ-1212 - Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение
АУ-1212 - Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/1212
АУ-1217 - Издаване на удостоверения на многодетни майки за безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в страната веднъж в годината - отиване и връщане по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
АУ-1217 - Издаване на удостоверения на многодетни майки за безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в страната веднъж в годината - отиване и връщане по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/1217
АУ-1275 - Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци
АУ-1275 - Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/1275
АУ-1742 - Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
АУ-1742 - Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/1742
АУ-1894 - Отпускане на месечна помощ за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.
АУ-1894 - Отпускане на месечна помощ за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/1894
АУ-2753 - Отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете
АУ-2753 - Отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/2753
АУ-2971 - Отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител
АУ-2971 - Отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/2971
АУ-3028 - Отпускане на еднократна помощ за дете, станало родител
АУ-3028 - Отпускане на еднократна помощ за дете, станало родител https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/3028
АУ-3121 - Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас
АУ-3121 - Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/3121
АУ-3123 - Отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
АУ-3123 - Отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/3123

Закон за хората с увреждания

АУ-779 - Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания
АУ-779 - Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/779
АУ-1172 -Издаване на удостоверения на лица със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане
АУ-1172 -Издаване на удостоверения на лица със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/1172

Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси

АУ-2198-Освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст
АУ-2198-Освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/2198

Закон за българския жестов език

АУ-3215 Осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език за глухи и сляпо-глухи лица
АУ-3215 Осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език за глухи и сляпо-глухи лица https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/izpalnitelni%20agentsii/uslugi-814/3215?cP=1&q=3215

Закона за ветераните от войните

АУ-795 - Отпускане на еднократна целева помощ при смърт на ветеран от войните в размер на 500 лева по чл. 7 от Закона за ветераните от войните
АУ-795 - Отпускане на еднократна целева помощ при смърт на ветеран от войните в размер на 500 лева по чл. 7 от Закона за ветераните от войните https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/795
АУ-1007 - Отпускане на дентална помощ на ветераните от войните по реда на Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните
АУ-1007 - Отпускане на дентална помощ на ветераните от войните по реда на Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/1007

Закон за закрила на детето

АУ-587 - Отпускане на месечни помощи за дете, настанено за отглеждане при роднини и близки
АУ-587 - Отпускане на месечни помощи за дете, настанено за отглеждане при роднини и близки https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/587
АУ-1451 - Отпускане на еднократна помощ за превенция на изоставането, за реинтеграция на дете, за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство
АУ-1451 - Отпускане на еднократна помощ за превенция на изоставането, за реинтеграция на дете, за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/1451

Закон за социалните услуги

АУ-3200 - Издаване на предварителна оценка на потребностите за ползване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности
АУ-3200 - Издаване на предварителна оценка на потребностите за ползване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/izpalnitelni%20agentsii/uslugi-814/3200?cP=1&q=3200