logobgr

Конкурси по ЗДСл след 01.01.2021 г.

Необходими документи за участие в конкурс

________________________________________________________________________________________

Конкурс за длъжността Юрисконсулт в дирекция „Правна и обществени поръчки“

Дата на публикуване 26.03.2021 г.

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Административно обслужване“ в дирекция „Анализ и административно обслужване“

Дата на публикуване 25.03.2021 г.

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Тутракан, обл. Силистра

Дата на публикуване 05.03.2021 г.

Конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град

Дата на публикуване 25.02.2021 г.

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Инвестиционна и стопанска дейност“, дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ - Централно управление

Дата на публикуване 25.02.2021 г.

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Инвестиционна и стопанска дейност“, дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“- Централно управление 

Дата на публикуване 25.02.2021 г.

Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Хасково

Дата на публикуване 25.02.2021 г.

Kонкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ на Дирекция „Социално подпомагане“ – Видин,обл. Видин; Перник, обл. Перник; Слатина, обл. София-град; Лозенец, обл. София-град; Ямбол, обл. Ямбол

Дата на публикуване 18.02.2021 г.

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Планиране и поддръжка на информационна и комуникационна инфраструктура“ на дирекция „Информационни системи“, ЦУ .

Дата на публикуване 17.02.2021 г.

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Закрила на детето“, Дирекция „Социално подпомагане“ – Гълъбово, обл. Стара Загора; Дирекция „Социално подпомагане“ – Костинброд, обл. София-област; Дирекция „Социално подпомагане“ – Якоруда, обл.Благоевград

Дата на публикуване 17.02.2021 г.

Конкурс за длъжността главен социален работник в отдел „Социална закрила“, Дирекция „Социално подпомагане”, общ. Лозенец, обл. София-град /2 щ .бр./, Дирекция „Социално подпомагане”, общ. Тетевен, обл. Ловеч, Дирекция „Социално подпомагане”, общ. Харманли, обл. Хасково.

Дата на публикуване 17.02.2021 г.

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Социална закрила“, Дирекция „Социално подпомагане“ – Първомай, обл. Пловдив; Дирекция „Социално подпомагане“ – Стамболийски, обл. Пловдив

Дата на публикуване 17.02.2021 г.

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане”, общ. Русе, обл. Русе; Дирекция „Социално подпомагане”, общ. Връбница, обл. София-град; Дирекция „Социално подпомагане”, общ. Оборище, обл. София-град; Дирекция „Социално подпомагане”, общ. Младост, обл. София-град; Дирекция „Социално подпомагане”, общ. Своге, обл. София-обл.

Дата на публикуване 17.02.2021 г.

Конкурс за длъжността Финансов контрольор в Агнция за социално подпомагане

Дата на публикуване 17.02.2021 г.

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Социални услуги за деца“, дирекция „Закрила на детето“

Дата на публикуване 17.02.2021 г.

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Търгове“ в дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“

Дата на публикуване 12.02.2021 г.

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Програмиране и подбор на операции“ в дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“

Дата на публикуване 12.02.2021 г.

Конкурс за длъжността Главен експерт-психолог в отдел „Закрила на детето” Дирекция „Социално подпомагане“ – Тетевен, обл. Ловеч, Дирекция „Социално подпомагане“ Слатина, обл. София-град

Дата на публикуване 22.01.2021 г.

Kонкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Пещера, обл. Пазарджик; Дирекция „Социално подпомагане“ – Дулово, обл. Силистра; Дирекция „Социално подпомагане“ – Слатина, обл. София-град

Дата на публикуване 11.01.2021 г.