logobgr

Конкурси по проекти и програми

Конкурс за длъжността координатори за области Бургас ,Варна, Видин, Силистра, Търговище и  Шумен

Дата на публикуване 26.05.2022 г.

Обявление за подбор на координатори за области Бургас, Варна, Видин, Силистра, Търговище и Шумен
Обявление за подбор на координатори за области Бургас, Варна, Видин, Силистра, Търговище и Шумен 494 KB
Заявление за участие в подбор
Заявление за участие в подбор 481 KB
Автобиография
Автобиография 484 KB
Декларация
Декларация 480 KB
Декларация по чл.107а, ал. 1 от КТ
Декларация по чл.107а, ал. 1 от КТ 480 KB

Конкурс за длъжността координатори за области Бургас, Видин, Габрово, Перник, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен   

Коригиран списък на класирани кандидати за координатори за области Бургас, Габрово, Перник, Смолян, Стара Загора и Хасково
Коригиран списък на класирани кандидати за координатори за области Бургас, Габрово, Перник, Смолян, Стара Загора и Хасково 506 KB
Списък на класирани кандидати за координатори за области Бургас,  Габрово, Перник, Смолян, Стара Загора и Хасково
Списък на класирани кандидати за координатори за области Бургас, Габрово, Перник, Смолян, Стара Загора и Хасково 506 KB
Списък на допуснати кандидати до интервю за длъжността координатори за области Бургас, Видин, Габрово, Перник, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен;
Списък на допуснати кандидати до интервю за длъжността координатори за области Бургас, Видин, Габрово, Перник, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен; 507 KB
Списък на недопуснати кандидати до интервю за длъжността координатори за области Бургас, Видин, Габрово, Перник, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен;
Списък на недопуснати кандидати до интервю за длъжността координатори за области Бургас, Видин, Габрово, Перник, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен; 65 KB
Обявление за подбор на координатори за области Бургас, Видин, Габрово, Перник, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен;
Обявление за подбор на координатори за области Бургас, Видин, Габрово, Перник, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен; 1.08 MB
Заявление за участие в подбор
Заявление за участие в подбор 510 KB
Автобиография
Автобиография 484 KB
Декларация
Декларация 507 KB
Декларация по чл.107а, ал. 1 от КТ.
Декларация по чл.107а, ал. 1 от КТ. 506 KB

Конкурс за длъжността „Социален работник“ в отдел „Закрила на детето“ по проект „Европейска гаранция за детето“

Дата на публикуване 15.04.2021 г.

Обявление трета процедура за подбор на социални работници по проект  Европейска гаранция за детето
Обявление трета процедура за подбор на социални работници по проект Европейска гаранция за детето 83 KB
Обявление втора процедура за подбор на социални работници по проект  Европейска гаранция за детето
Обявление втора процедура за подбор на социални работници по проект Европейска гаранция за детето 83 KB
Класиране на кандидатите за длъжността социален работник по проект  Европейска гаранция за детето
Класиране на кандидатите за длъжността социален работник по проект Европейска гаранция за детето 80 KB
Обявление за подбор по проект  Европейска гаранция за детето
Обявление за подбор по проект Европейска гаранция за детето 89 KB
Заявление за участие в подбор Приложение №1
Заявление за участие в подбор Приложение №1 49 KB
Автобиография Приложение №2
Автобиография Приложение №2 61 KB
Декларация Приложение № 3
Декларация Приложение № 3 42 KB
Декларация по 107а Приложение №4
Декларация по 107а Приложение №4 44 KB
Декларация-съгласие лични данни
Декларация-съгласие лични данни 536 KB
Длъжностна характеристика
Длъжностна характеристика 1.49 MB

Конкурс за длъжността Специалист Интегрирана Информационна Система /ИИС/ по Проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане” № BG05M9ОP001-3.006.

Дата на публикуване 15.09.2020 г.

Списък нeдопуснатите до интервю
Списък нeдопуснатите до интервю 61 KB
Обявление за подбор по документи и интервю
Обявление за подбор по документи и интервю 1.42 MB
Заявление за участие в подбор
Заявление за участие в подбор 510 KB
Автобиография
Автобиография 484 KB
Декларация
Декларация 507 KB
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ 506 KB

Конкурс за длъжността областен координатор за областите Благоевград, Бургас, Габрово, Добрич, Кюстендил, Плевен, Пловдив, Сливен, Смолян и София-област по Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Дата на публикуване 24.06.2020 г.

Списък на класираните кандидати
Списък на класираните кандидати 502 KB
Списък на допуснатите до интервю
Списък на допуснатите до интервю 511 KB
Списък на нeдопуснатите до интервю
Списък на нeдопуснатите до интервю 63 KB
Обявление
Обявление 1.12 MB
Заявление за участие в подбор
Заявление за участие в подбор 510 KB
Автобиография
Автобиография 484 KB
Декларация
Декларация 507 KB
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ 506 KB