logobgr

Конкурси по проекти и програми

Конкурс за подбор по проект № Н7 „Модернизиране на Агенция за социално подпомагане“

Списък на допуснатите кандидати за външен подбор по проект № Н7 Модернизиране на Агенция за социално подпомагане
Списък на допуснатите кандидати за външен подбор по проект № Н7 Модернизиране на Агенция за социално подпомагане 97 KB
Трето обявление на подбор по проект № Н7 Модернизиране на Агенция за социално подпомагане
Трето обявление на подбор по проект № Н7 Модернизиране на Агенция за социално подпомагане 107 KB
Второ обявление на подбор по проект № Н7 Модернизиране на Агенция за социално подпомагане
Второ обявление на подбор по проект № Н7 Модернизиране на Агенция за социално подпомагане 104 KB
Обявление на подбор по проект № Н7 Модернизиране на Агенция за социално подпомагане
Обявление на подбор по проект № Н7 Модернизиране на Агенция за социално подпомагане 104 KB
Заявление - Приложение № 1
Заявление - Приложение № 1 54 KB
Автобиография - Приложение № 2
Автобиография - Приложение № 2 76 KB
Декларация - Приложение № 3
Декларация - Приложение № 3 48 KB
Деклараця по чл.107а - Приложение № 4
Деклараця по чл.107а - Приложение № 4 48 KB

Конкурс за длъжността координатори за области Бургас ,Варна, Видин, Силистра, Търговище и  Шумен

Дата на публикуване 26.05.2022 г.

Списък на класираните кандидати за длъжността координатори за области Варна и Шумен
Списък на класираните кандидати за длъжността координатори за области Варна и Шумен 473 KB
Списък на допуснатите кандидати за длъжността координатори за области Бургас, Варна, Видин, Силистра, Търговище и Шумен
Списък на допуснатите кандидати за длъжността координатори за области Бургас, Варна, Видин, Силистра, Търговище и Шумен 597 KB
Списък на недопуснатите кандидати за длъжността координатори за области Бургас, Варна, Видин, Силистра, Търговище и Шумен
Списък на недопуснатите кандидати за длъжността координатори за области Бургас, Варна, Видин, Силистра, Търговище и Шумен 547 KB
Обявление за подбор на координатори за области Бургас, Варна, Видин, Силистра, Търговище и Шумен
Обявление за подбор на координатори за области Бургас, Варна, Видин, Силистра, Търговище и Шумен 494 KB
Заявление за участие в подбор
Заявление за участие в подбор 481 KB
Автобиография
Автобиография 484 KB
Декларация
Декларация 480 KB
Декларация по чл.107а, ал. 1 от КТ
Декларация по чл.107а, ал. 1 от КТ 480 KB

Конкурс за длъжността координатори за области Бургас, Видин, Габрово, Перник, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен   

Коригиран списък на класирани кандидати за координатори за области Бургас, Габрово, Перник, Смолян, Стара Загора и Хасково
Коригиран списък на класирани кандидати за координатори за области Бургас, Габрово, Перник, Смолян, Стара Загора и Хасково 506 KB
Списък на класирани кандидати за координатори за области Бургас, Габрово, Перник, Смолян, Стара Загора и Хасково
Списък на класирани кандидати за координатори за области Бургас, Габрово, Перник, Смолян, Стара Загора и Хасково 506 KB
Списък на допуснати кандидати до интервю за длъжността координатори за области Бургас, Видин, Габрово, Перник, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен;
Списък на допуснати кандидати до интервю за длъжността координатори за области Бургас, Видин, Габрово, Перник, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен; 507 KB
Списък на недопуснати кандидати до интервю за длъжността координатори за области Бургас, Видин, Габрово, Перник, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен;
Списък на недопуснати кандидати до интервю за длъжността координатори за области Бургас, Видин, Габрово, Перник, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен; 65 KB
Обявление за подбор на координатори за области Бургас, Видин, Габрово, Перник, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен;
Обявление за подбор на координатори за области Бургас, Видин, Габрово, Перник, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен; 1.08 MB
Заявление за участие в подбор
Заявление за участие в подбор 510 KB
Автобиография
Автобиография 484 KB
Декларация
Декларация 507 KB
Декларация по чл.107а, ал. 1 от КТ.
Декларация по чл.107а, ал. 1 от КТ. 506 KB

Конкурс за длъжността „Социален работник“ в отдел „Закрила на детето“ по проект „Европейска гаранция за детето“

Дата на публикуване 15.04.2021 г.

Обявление четвърта процедура за подбор на социални работници по проект Европейска гаранция за детето
Обявление четвърта процедура за подбор на социални работници по проект Европейска гаранция за детето 384 KB
Обявление трета процедура за подбор на социални работници по проект Европейска гаранция за детето
Обявление трета процедура за подбор на социални работници по проект Европейска гаранция за детето 83 KB
Обявление втора процедура за подбор на социални работници по проект Европейска гаранция за детето
Обявление втора процедура за подбор на социални работници по проект Европейска гаранция за детето 83 KB
Класиране на кандидатите за длъжността социален работник по проект Европейска гаранция за детето
Класиране на кандидатите за длъжността социален работник по проект Европейска гаранция за детето 80 KB
Обявление за подбор по проект Европейска гаранция за детето
Обявление за подбор по проект Европейска гаранция за детето 89 KB
Заявление за участие в подбор Приложение №1
Заявление за участие в подбор Приложение №1 49 KB
Автобиография Приложение №2
Автобиография Приложение №2 61 KB
Декларация Приложение № 3
Декларация Приложение № 3 42 KB
Декларация по 107а Приложение №4
Декларация по 107а Приложение №4 44 KB
Декларация-съгласие лични данни
Декларация-съгласие лични данни 536 KB
Длъжностна характеристика
Длъжностна характеристика 1.49 MB

Конкурс за длъжността Специалист Интегрирана Информационна Система /ИИС/ по Проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане” № BG05M9ОP001-3.006.

Дата на публикуване 15.09.2020 г.

Списък нeдопуснатите до интервю
Списък нeдопуснатите до интервю 61 KB
Обявление за подбор по документи и интервю
Обявление за подбор по документи и интервю 1.42 MB
Заявление за участие в подбор
Заявление за участие в подбор 510 KB
Автобиография
Автобиография 484 KB
Декларация
Декларация 507 KB
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ 506 KB

Конкурс за длъжността областен координатор за областите Благоевград, Бургас, Габрово, Добрич, Кюстендил, Плевен, Пловдив, Сливен, Смолян и София-област по Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Дата на публикуване 24.06.2020 г.

Списък на класираните кандидати
Списък на класираните кандидати 502 KB
Списък на допуснатите до интервю
Списък на допуснатите до интервю 511 KB
Списък на нeдопуснатите до интервю
Списък на нeдопуснатите до интервю 63 KB
Обявление
Обявление 1.12 MB
Заявление за участие в подбор
Заявление за участие в подбор 510 KB
Автобиография
Автобиография 484 KB
Декларация
Декларация 507 KB
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ 506 KB