logobgr

Конкурси по проекти и програми

Конкурс за длъжностти Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми - правен експерт и Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми- инфраструктурен експерт/експерт за техническо отчитане
Дата на публикуване: 12.02.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжностите: 1. Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми - правен експерт 2. Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми- инфраструктурен експерт/експерт за техническо отчитане.
Дата на публикуване: 18.01.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността: 1. Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми - правен експерт 2. Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми- инфраструктурен експерт/експерт за техническо отчитане.
Дата на публикуване: 20.12.2023г.
Детайли
Конкурс за външен подбор по проект Н7 „Модернизиране на Агенция за социално подпомагане” за длъжността Старши сътрудник по управление на европейските проекти и програми - правен експерт
Дата на публикуване: 27.10.2023г.
Детайли
Конкурс за подбор по проект Н7 „Модернизиране на Агенция за социално подпомагане“, финансиран със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост за следните длъжности: Старши сътрудник по управление на европейските проекти и програми-експерт за финансово отчитане-счетоводител Старши сътрудник по управление на европейските проекти и програми- правен експерт
Дата на публикуване: 19.01.2023г.
Детайли
Конкурс за подбор на координатори за области Благоевград, Бургас, Видин, Монтана, Пазарджик, Перник, Силистра, Търговище
Детайли
Конкурс за подбор по проект Н7 „Модернизиране на Агенция за социално подпомагане“, финансиран със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост за следните длъжности: Главен сътрудник по управление на европейските проекти и програми-ръководител проект и координатор, Старши сътрудник по управление на европейските проекти и програми-експерт за финансово отчитане-счетоводител, Старши сътрудник по управление на европейските проекти и програми- правен експерт
Дата на публикуване: 07.11.2022г.
Детайли
Конкурс за подбор по проект № Н7 „Модернизиране на Агенция за социално подпомагане“
Детайли
Конкурс за длъжността координатори за области Бургас ,Варна, Видин, Силистра, Търговище и Шумен
Дата на публикуване: 26.05.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността координатори за области Бургас, Видин, Габрово, Перник, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен
Детайли
Конкурс за длъжността „Социален работник“ в отдел „Закрила на детето“ по проект „Европейска гаранция за детето“
Дата на публикуване: 15.04.2021г.
Детайли
Конкурс за длъжността Специалист Интегрирана Информационна Система /ИИС/ по Проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане” № BG05M9ОP001-3.006.
Дата на публикуване: 15.09.2020г.
Детайли
Конкурс за длъжността областен координатор за областите Благоевград, Бургас, Габрово, Добрич, Кюстендил, Плевен, Пловдив, Сливен, Смолян и София-област по Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Дата на публикуване: 24.06.2020г.
Детайли