logobgr

Конкурси по ЗДСл след 01.04.2021 г.

Необходими документи за участие в конкурс
Детайли
Заповед РД-01-890/03.11.2021 г.
Детайли
Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Пловдив, Регионална дирекция за социално подпомагане – Хасково, Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Луковит, обл. Ловеч, Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Мадан, обл. Смолян, Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Поморие, обл. Бургас
Дата на публикуване: 29.09.2021г.
Детайли
Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Бургас, обл. Бургас; Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град, обл. София-град; Регионална дирекция за социално подпомагане – Пазарджик, обл. Пазарджик и Старши юрисконсулт в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Слатина, обл. София-град; Дирекция „Социално подпомагане“ – Търговище, обл. Търговище
Дата на публикуване: 23.09.2021г.
Детайли
Конкурс за длъжността Юрисконсулт в Отдел „Закрила на детето“ на Дирекция „Социално подпомагане“ – Велинград, обл. Пазарджик; Регионална дирекция за социално подпомагане – Перник, обл. Перник
Дата на публикуване: 23.09.2021г.
Детайли
Конкурс за длъжността Началник отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане” - Слатина, обл.София-град; Дирекция „Социално подпомагане” - Костинброд, обл.София-област; Дирекция „Социално подпомагане” - Гълъбово, обл.Стара Загора
Дата на публикуване: 20.09.2021г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Административно обслужване“ в Дирекция „Анализ и административно обслужване“
Дата на публикуване: 15.09.2021г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Програмиране и подбор на операции“ в Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“
Дата на публикуване: 15.09.2021г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане“, общ. Перник, обл. Перник, Дирекция „Социално подпомагане“, общ. Сердика, обл. София - град, Дирекция „Социално подпомагане“, общ. Слатина, обл. София - град, Дирекция „Социално подпомагане“, общ. Димитровград, обл. Хасково
Дата на публикуване: 22.07.2021г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила“ Дирекция „Социално подпомагане“, общ. Плевен, обл. Плевен и Дирекция „Социално подпомагане“, общ. Оборище, обл. София - град
Дата на публикуване: 22.07.2021г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен експерт-психолог в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив, обл. Пловдив и Дирекция „Социално подпомагане“ -Слатина, обл. София-град
Дата на публикуване: 22.07.2021г.
Детайли
Конкурс за длъжността Финансов контрольор
Дата на публикуване: 21.07.2021г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Генерал Тошево, обл. Добрич; общ. Ловеч, обл. Ловеч; общ. Тетевен, обл. Ловеч; общ. Родопи, обл. Пловдив; общ. Връбница, обл. София-град; общ. Красно село, обл. София-град; общ. Пирдоп, обл. София-област; общ. Ямбол, обл. Ямбол
Дата на публикуване: 20.07.2021г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила“ в Дирекция “Социално подпомагане“ – общ. Балчик, обл. Добрич
Дата на публикуване: 20.07.2021г.
Детайли
Конкурс за длъжността Началник отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция “Социално подпомагане“ – общ. Радомир, обл. Перник; Дирекция „Социално подпомагане“, общ. Елхово, обл. Ямбол
Дата на публикуване: 20.07.2021г.
Детайли
Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Пазарджик, Регионална дирекция за социално подпомагане – Хасково, Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Батак, обл. Пазарджик, Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Кърджали, обл. Кърджали, Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Левски, обл. Плевен, Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Луковит, обл. Ловеч, Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Поморие, обл. Бургас
Дата на публикуване: 13.07.2021г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Социални и семейни помощи“ в Главна дирекция „Социално подпомагане“
Дата на публикуване: 15.06.2021г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Счетоводство и плащания“ в дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“
Дата на публикуване: 09.04.2021г.
Детайли