logobgr

Конкурси по ЗДСл след 01.04.2021 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

1. На вниманието на кандидатите в конкурсни процедури в Агенция за социално подпомагане, обявени със заповеди:

1. № РД01-2198/19.10.2021 г.,

2. №РД01-2158/14.10.2021 г.,изменена със заповеди РД01-2178/18.10.2021 г. и РД01-2215/20.10.2021 г.

3. № РД01-2150/14.10.2021 г.

4. № РД01-2159/14.10.2021 г.

5. № РД01-2037/28.09.2021 г.,

6. №РД01-1997/21.09.2021 г. № РД01-2150/14.10.2021 г.

7. № РД01-1996/21.09.2021 г. на изпълнителния директор на АСП,

се възобновяват със заповед РД01-2278/04.11.2021 г. при спазване на утвърдена процедура от 08.11.2021 г. за контрол на изпълнението на временни противоепидемични мерки в процедури на подбор на човешки ресурси по реда за Закона за държавния служител и Кодекса на труда в Агенция за социално подпомагане.

2. Списъците за допуснати и недопуснати кандидати до конкурсите, обявени със заповеди № РД01-2198/19.10.2021 г., РД01-2158/14.10.2021 г.,изменена със заповеди РД01-2178/18.10.2021 г. и РД01-2215/20.10.2021 г., РД01-2150/14.10.2021 г. и РД01-2159/14.10.2021 г. г. на изпълнителния директор на АСП, ще бъдат публикувани на 11.11.2021 г.

3. Преди провеждане на конкурсната процедура, кандидатите е необходимо да представят един от следните документи, съгласнозаповед РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването:

 1. Валиден документ за ваксинация;
 2. Валиден документ за преболедуване;
 3. Валиден документ за изследване.

Информация за валидните документи по т. 1, 2 и 3 можете да получите на следния линк към заповед РД-01-890/03.11.2021 г:   

Информация, свързана с провеждането на конкурсите, обявени с посочените заповеди, следете на интернет страницата на АСП в раздел Човешки ресурси/ Конкурси/ Конкурси по ЗДСл след 01.04.2021 г.

________________________________________________________________________________________

Необходими документи за участие в конкурс

Заявление за участие в конкурс - след 09.04.21 г.
Заявление за участие в конкурс - след 09.04.21 г. 19 KB
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) 497 KB

________________________________________________________________________________________

Заповед РД-01-890/03.11.2021 г.
Заповед РД-01-890/03.11.2021 г. https://mh.government.bg/media/filer_public/2021/11/03/zapoved_merki_03_11_2021.pdf

Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Пловдив, Регионална дирекция за социално подпомагане – Хасково, Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Луковит, обл. Ловеч, Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Мадан, обл. Смолян, Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Поморие, обл. Бургас

Дата на публикуване 29.09.2021 г.

Обявление за конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Пловдив, Хасково, Дирекция Социално подпомагане” – общ. Луковит, обл. Ловеч, общ. Мадан, обл. Смолян, общ. Поморие, обл. Бургас
Обявление за конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Пловдив, Хасково, Дирекция Социално подпомагане” – общ. Луковит, обл. Ловеч, общ. Мадан, обл. Смолян, общ. Поморие, обл. Бургас 516 KB

Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Бургас, обл. Бургас; Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град, обл. София-град; Регионална дирекция за социално подпомагане – Пазарджик, обл. Пазарджик; и

Старши юрисконсулт в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Слатина, обл. София-град; Дирекция „Социално подпомагане“ – Търговище, обл. Търговище

Дата на публикуване 23.09.2021 г.

Обявление на конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Бургас, София-град, Пазарджик, Старши юрисконсулт в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – Слатина, Търговище
Обявление на конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Бургас, София-град, Пазарджик, Старши юрисконсулт в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – Слатина, Търговище 44 KB

Конкурс за длъжността Юрисконсулт в Отдел „Закрила на детето“ на Дирекция „Социално подпомагане“ – Велинград, обл. Пазарджик; Регионална дирекция за социално подпомагане – Перник, обл. Перник

Дата на публикуване 23.09.2021 г.

Конкурс за длъжността Началник отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане” - Слатина, обл.София-град; Дирекция „Социално подпомагане” - Костинброд, обл.София-област; Дирекция „Социално подпомагане” - Гълъбово, обл.Стара Загора

Обявление на конкурс за длъжността Юрисконсулт в Отдел Закрила на детето на Дирекция Социално подпомагане – Велинград, обл. Пазарджик; Регионална дирекция за социално подпомагане – Перник, обл. Перник
Обявление на конкурс за длъжността Юрисконсулт в Отдел Закрила на детето на Дирекция Социално подпомагане – Велинград, обл. Пазарджик; Регионална дирекция за социално подпомагане – Перник, обл. Перник 44 KB

Дата на публикуване 20.09.2021 г.

Обявление за длъжността Началник отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане” - Слатина, обл.София-град; Дирекция Социално подпомагане” - Костинброд, обл.София-област; Дирекция Социално подпомагане” - Гълъбово, обл.Стара Загора
Обявление за длъжността Началник отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане” - Слатина, обл.София-град; Дирекция Социално подпомагане” - Костинброд, обл.София-област; Дирекция Социално подпомагане” - Гълъбово, обл.Стара Загора 75 KB

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Административно обслужване“ в Дирекция „Анализ и административно обслужване“

Дата на публикуване 15.09.2021 г.

Обявление за конкурс за длъжност Главен експерт в отдел Административно обслужване в Дирекция Анализ и административно обслужване
Обявление за конкурс за длъжност Главен експерт в отдел Административно обслужване в Дирекция Анализ и административно обслужване 75 KB

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Програмиране и подбор на операции“ в Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“

Дата на публикуване 15.09.2021 г.

Обявление за конкурс за длъжност Главен експерт в отдел Програмиране и подбор на операции в Дирекция Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция
Обявление за конкурс за длъжност Главен експерт в отдел Програмиране и подбор на операции в Дирекция Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция 78 KB

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане“, общ. Перник, обл. Перник, Дирекция „Социално подпомагане“, общ. Сердика, обл. София - град, Дирекция „Социално подпомагане“, общ. Слатина, обл. София - град, Дирекция „Социално подпомагане“, общ. Димитровград, обл. Хасково

Дата на публикуване 22.07.2021 г.

Обявление за конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане , общ. Перник, обл. Перник, Дирекция Социално подпомагане , общ. Сердика, обл. София - град,
Обявление за конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане , общ. Перник, обл. Перник, Дирекция Социално подпомагане , общ. Сердика, обл. София - град, 79 KB

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила“ Дирекция „Социално подпомагане“, общ. Плевен, обл. Плевен и Дирекция „Социално подпомагане“, общ. Оборище, обл. София - град

Дата на публикуване 22.07.2021 г.

Обявление за конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила Дирекция Социално подпомагане , общ. Плевен, обл. Плевен и Дирекция Социално подпомагане , общ. Оборище, обл. София - град
Обявление за конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила Дирекция Социално подпомагане , общ. Плевен, обл. Плевен и Дирекция Социално подпомагане , общ. Оборище, обл. София - град 76 KB

Конкурс за длъжността Главен експерт-психолог в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив, обл. Пловдив и Дирекция „Социално подпомагане“ -Слатина, обл. София-град

Дата на публикуване 22.07.2021 г.

Обявление за конкурс за длъжността Главен експерт-психолог в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – Пловдив, обл. Пловдив и Дирекция Социално подпомагане -Слатина, обл. София-град
Обявление за конкурс за длъжността Главен експерт-психолог в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – Пловдив, обл. Пловдив и Дирекция Социално подпомагане -Слатина, обл. София-град 77 KB

Конкурс за длъжността Финансов контрольор

Дата на публикуване 21.07.2021 г.

Обявление за конкурс за длъжността Финансов контрольор
Обявление за конкурс за длъжността Финансов контрольор 76 KB

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Генерал Тошево, обл. Добрич; общ. Ловеч, обл. Ловеч; общ. Тетевен, обл. Ловеч; общ. Родопи, обл. Пловдив; общ. Връбница, обл. София-град; общ. Красно село, обл. София-град; общ. Пирдоп, обл. София-област; общ. Ямбол, обл. Ямбол

Дата на публикуване 20.07.2021 г.

Обявление за конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето     Дирекция Социално подпомагане – общ. Генерал Тошево, обл. Добрич; общ. Ловеч, обл. Ловеч; общ. Тетевен, обл. Ловеч; общ. Родопи, обл. Пловдив; общ. Връбница,
Обявление за конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето Дирекция Социално подпомагане – общ. Генерал Тошево, обл. Добрич; общ. Ловеч, обл. Ловеч; общ. Тетевен, обл. Ловеч; общ. Родопи, обл. Пловдив; общ. Връбница, 78 KB

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила“ в Дирекция “Социално подпомагане“ – общ. Балчик, обл. Добрич

Дата на публикуване 20.07.2021 г.

Обявление за конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – общ. Балчик, обл. Добрич
Обявление за конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – общ. Балчик, обл. Добрич 80 KB

Конкурс за длъжността Началник отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция “Социално подпомагане“ – общ. Радомир, обл. Перник; Дирекция „Социално подпомагане“, общ. Елхово, обл. Ямбол

Дата на публикуване 20.07.2021 г.

Обявление за конкурс за длъжността Началник отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане – общ. Радомир, обл. Перник; Дирекция Социално подпомагане , общ. Елхово, обл. Ямбол
Обявление за конкурс за длъжността Началник отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане – общ. Радомир, обл. Перник; Дирекция Социално подпомагане , общ. Елхово, обл. Ямбол 78 KB

Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Пазарджик, Регионална дирекция за социално подпомагане – Хасково, Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Батак, обл. Пазарджик, Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Кърджали, обл. Кърджали, Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Левски, обл. Плевен, Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Луковит, обл. Ловеч, Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Поморие, обл. Бургас

Дата на публикуване 13.07.2021 г.

Обявление за конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Пазарджик, Регионална дирекция за социално подпомагане – Хасково, Дирекция Социално подпомагане” – общ. Батак, обл. Пазарджик, Дирекция Социално подпомагане” –
Обявление за конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Пазарджик, Регионална дирекция за социално подпомагане – Хасково, Дирекция Социално подпомагане” – общ. Батак, обл. Пазарджик, Дирекция Социално подпомагане” – 516 KB

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Социални и семейни помощи“ в Главна дирекция „Социално подпомагане“

Дата на публикуване 15.06.2021 г.

Обявление за конкурс за длъжността Главен експерт в отдел Социални и семейни помощи в Главна дирекция Социално подпомагане
Обявление за конкурс за длъжността Главен експерт в отдел Социални и семейни помощи в Главна дирекция Социално подпомагане 45 KB

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Счетоводство и плащания“ в дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“

Дата на публикуване 09.04.2021 г.

Обявление за конкурс за длъжността Главен експерт в отдел Счетоводство и плащания в дирекция Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция
Обявление за конкурс за длъжността Главен експерт в отдел Счетоводство и плащания в дирекция Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция 45 KB