logobgr

Вътрешни правила

Заповед РД01-1094 от 29.05.2024 г. за утвърждаване на Актуализиран План-график
Заповед РД01-1094 от 29.05.2024 г. за утвърждаване на Актуализиран План-график 29.05.2024 16:49
29.05.2024 16:49
Актуализиран План-график за провеждане на програмирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2024 г.
Актуализиран План-график за провеждане на програмирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2024 г. 29.05.2024 16:49
29.05.2024 16:49
Заповед РД01-0774 от 12.04.2024 г. за утвърждаване на Актуализиран План-график
Заповед РД01-0774 от 12.04.2024 г. за утвърждаване на Актуализиран План-график 22.04.2024 16:53
22.04.2024 16:53
Актуализиран План-график за провеждане на програмирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2024 г.
Актуализиран План-график за провеждане на програмирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2024 г. 22.04.2024 16:51
22.04.2024 16:51
Заповед РД01-0466 от 23.02.2024 г. за утвърждаване на План-график за 2024 г.
Заповед РД01-0466 от 23.02.2024 г. за утвърждаване на План-график за 2024 г. 23.02.2024 10:45
23.02.2024 10:45
План-график за провеждане на програмирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2024 г.
План-график за провеждане на програмирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2024 г. 23.02.2024 10:44
23.02.2024 10:44
Изменение и допълнение на Годишен план-график 2023
Изменение и допълнение на Годишен план-график 2023 07.09.2023 14:14
07.09.2023 14:14
Допълнение на Годишен план-график 2023
Допълнение на Годишен план-график 2023 22.08.2023 16:49
22.08.2023 16:49
Изменение на Годишен план-график 2023
Изменение на Годишен план-график 2023 29.06.2023 17:12
29.06.2023 17:12
Актуализиран годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2023 г.
Актуализиран годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2023 г. 24.03.2023 09:17
24.03.2023 09:17
Изменение на план-график 2023 г.
Изменение на план-график 2023 г. 28.02.2023 16:28
28.02.2023 16:28
Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2023 г.
Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2023 г. 01.02.2023 12:26
01.02.2023 12:26
Заповед №РД01-1959/12.10.2022г. за изменение на Наръчника за управление на цикъла на обществените поръчки в АСП
Заповед №РД01-1959/12.10.2022г. за изменение на Наръчника за управление на цикъла на обществените поръчки в АСП 12.10.2022 14:33
12.10.2022 14:33
Изменение на годишния план-график 2022 г.
Изменение на годишния план-график 2022 г. 16.09.2022 16:34
16.09.2022 16:34
Изменение на годишния план-график 2022 г.
Изменение на годишния план-график 2022 г. 04.08.2022 10:27
04.08.2022 10:27
Изменение на годишния план-график 2022г.
Изменение на годишния план-график 2022г. 19.07.2022 16:15
19.07.2022 16:15
Допълнение към годишния план-график 2022 г.
Допълнение към годишния план-график 2022 г. 06.07.2022 10:22
06.07.2022 10:22
Допълнение към годишния план-график 2022 г.
Допълнение към годишния план-график 2022 г. 09.06.2022 10:36
09.06.2022 10:36
Заповед за изменение на наръчника за управление на цикъла на обществените поръчки в Агенцията за социално подпомагане
Заповед за изменение на наръчника за управление на цикъла на обществените поръчки в Агенцията за социално подпомагане 08.06.2022 09:40
08.06.2022 09:40
Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2022 г.
Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2022 г. 22.02.2022 10:11
22.02.2022 10:11
Допълнение към годишния план-график 2021 г.
Допълнение към годишния план-график 2021 г. 09.09.2021 13:11
09.09.2021 13:11
Допълнение към годишния план-график 2021 г.
Допълнение към годишния план-график 2021 г. 07.06.2021 15:33
07.06.2021 15:33
Допълнение към годишния план-график 2021 г.
Допълнение към годишния план-график 2021 г. 16.02.2021 14:49
16.02.2021 14:49
Наръчник ЗОП 2021 г.
Наръчник ЗОП 2021 г. 12.02.2021 11:37
12.02.2021 11:37
Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2021 г.
Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2021 г. 08.02.2021 16:07
08.02.2021 16:07
Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2020 г.
Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2020 г. 14.02.2020 09:59
14.02.2020 09:59
Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2019 г.
Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2019 г. 15.02.2019 16:02
15.02.2019 16:02
Наръчник ЗОП 2018 г.
Наръчник ЗОП 2018 г. 26.10.2018 04:10
26.10.2018 04:10
Методическо указание
Методическо указание 23.04.2018 11:43
23.04.2018 11:43
Обявление за предварителна информация - Услуги бюджетни
Обявление за предварителна информация - Услуги бюджетни 21.02.2018 15:05
21.02.2018 15:05
Обявление за предварителна информация - Услуги проекти
Обявление за предварителна информация - Услуги проекти 21.02.2018 15:04
21.02.2018 15:04
Обявление за предварителна информация - Доставки проекти
Обявление за предварителна информация - Доставки проекти 21.02.2018 15:03
21.02.2018 15:03
Обявление за предварителна информация - СМР бюджетни
Обявление за предварителна информация - СМР бюджетни 21.02.2018 15:02
21.02.2018 15:02
Обявление за предварителна информация - Доставки бюджетни
Обявление за предварителна информация - Доставки бюджетни 21.02.2018 15:01
21.02.2018 15:01
Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2018 г.
Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2018 г. 21.02.2018 15:00
21.02.2018 15:00
Наръчник ЗОП 2016г
Наръчник ЗОП 2016г 05.12.2016 10:13
05.12.2016 10:13