logobgr

Търгове

Тръжна документация за продажба чрез търг с тайно наддаване на движима вещ — частна държавна собственост: бракуван лек автомобил марка „Фиат“, модел „Типо“, собственост на Агенция за социално подпомагане

Тръжен протокол
Тръжен протокол 191 KB
Обява
Обява 106 KB
Заповед
Заповед 269 KB
Тръжна документация
Тръжна документация 444 KB
Приложения
Приложения 99 KB

Процедура по продажба на бракувани движими вещи – частна държавна собственост – автомобили, до явяване на първи по време кандидат

Протокол от комисия за прекратяване на  проведена процедура по продажба на бракувани движими вещи – частна държавна собственост – автомобили, до явяване на първи по време кандидат
Протокол от комисия за прекратяване на проведена процедура по продажба на бракувани движими вещи – частна държавна собственост – автомобили, до явяване на първи по време кандидат 405 KB
Протокол от комисия за резултат от проведена процедура по продажба на бракувани движими вещи – частна държавна собственост – автомобили, до явяване на първи по време кандидат
Протокол от комисия за резултат от проведена процедура по продажба на бракувани движими вещи – частна държавна собственост – автомобили, до явяване на първи по време кандидат 919 KB
Обявление
Обявление 867 KB
Заповед
Заповед 989 KB
Документация
Документация 1.63 MB
Приложения
Приложения 558 KB

Търг с тайно наддаване за продажба на бракувани движими вещи - частна държавна собственост - автомбили

Доклад от тръжна комисия за резултат от проведен втори етап на тръжна процедура
Доклад от тръжна комисия за резултат от проведен втори етап на тръжна процедура 483 KB
Обявление
Обявление 660 KB
Заповед
Заповед 1.08 MB
Тръжна документация
Тръжна документация 1.99 MB
Приложения
Приложения 2.29 MB

Тръжна документация за продажба чрез търг с тайно наддаване на бракувани движими вещи – частна държавна собственост - автомобили, собственост на Агенция за социално подпомагане

Доклад от тръжна комисия за резултат от проведен първи етап на тръжна процедура
Доклад от тръжна комисия за резултат от проведен първи етап на тръжна процедура 357 KB
Обявление
Обявление 599 KB
Заповед
Заповед 1.02 MB
Тръжна документация
Тръжна документация 1.81 MB
Приложения
Приложения 1.95 MB

Тръжна документация за продажба чрез търг с тайно наддаване на движима вещ — частна държавна собственост: бракуван лек автомобил марка „Фиат“, модел „Типо“, собственост на Агенция за социално подпомагане

Тръжен протокол
Тръжен протокол 126 KB
Обява
Обява 109 KB
Заповед
Заповед 235 KB
Тръжна документация
Тръжна документация 718 KB
Приложения
Приложения 28 KB