logobgr

Цели и отчети за дейността

Oтчети за дейността на Агенцията за социално подпомагане

Цели за дейността на Агенция за социално подпомагане и отчети за тяхното изпълнение съгласно чл. 33а от Закона за администрацията