logobgr

Документи

Харта на клиента

Харта на клиента
Харта на клиента 197 KB

Инструкция за ползване на електронни администратирвни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане

Инструкция за ползване на електронни администратирвни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане
Инструкция за ползване на електронни администратирвни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане 144 KB

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Агенцията за социално подпомагане 

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Агенцията за социално подпомагане
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Агенцията за социално подпомагане 625 KB

Правила

Изисквания за работа с електронно подписани документи
Изисквания за работа с електронно подписани документи 56 KB

Процесни карти

Процесни карти
Процесни карти 16 KB

Документи

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в АСП през 2022 г.
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в АСП през 2022 г. 727 KB
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в АСП през 2021 г.
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в АСП през 2021 г. 63 KB
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в АСП  през 2020 г.
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в АСП през 2020 г. 65 KB
Измерване на удовлетвореността на гражданите от услугите, предоставяни в Приемната на Агенцията за социално подпомагане
Измерване на удовлетвореността на гражданите от услугите, предоставяни в Приемната на Агенцията за социално подпомагане 35 KB
Анализ на административното обслужване на физически и юридически лица за периода Януари–Март 2014 г.
Анализ на административното обслужване на физически и юридически лица за периода Януари–Март 2014 г. 4.50 MB
Анализ на административното обслужване на физически и юридически лица за периода Април–Юни 2014 г.
Анализ на административното обслужване на физически и юридически лица за периода Април–Юни 2014 г. 344 KB
Анализ на административното обслужване на физически и юридически лица за периода ЮлиСептември 2014 г.
Анализ на административното обслужване на физически и юридически лица за периода ЮлиСептември 2014 г. 312 KB