logobgr

Обществени поръчки до 31 декември 2019 г.

Филтър

"Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал.3 от ЗОП, с предмет: "Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Агенция за социално подпомагане"

Номер на поръчка:
РД10-0009
Тип процедура:
Рамково споразумение
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
08.07.2021 16:35
Краен срок за подаване на оферти:
19.07.2021 23:59
Дата на отваряне на оферти:
20.07.2021 12:00
Детайли

"Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал.3 от ЗОП, с предмет: "Доставка на преносими компютри за нуждите на Агенция за социално подпомагане"

Номер на поръчка:
РД10-0010
Тип процедура:
Рамково споразумение
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
08.07.2021 16:25
Краен срок за подаване на оферти:
19.07.2021 23:59
Дата на отваряне на оферти:
20.07.2021 11:00
Детайли

Доставка на копирна хартия за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й поделения

Номер на поръчка:
РД10-0008
Тип процедура:
Рамково споразумение
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
05.07.2021 13:01
Краен срок за подаване на оферти:
12.07.2021 23:59
Дата на отваряне на оферти:
13.07.2021 15:00
Детайли

Поръчка по чл. 82, ал. 3 от ЗОП, с предмет „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури“ по Рамково споразумение №СПОР-12/30.06.2020 г.

Номер на поръчка:
РД10-0003
Тип процедура:
Рамково споразумение
Статус:
Приключена
Дата на публикуване:
16.02.2021 15:03
Краен срок за подаване на оферти:
23.02.2021 23:59
Дата на отваряне на оферти:
24.02.2021 15:00
Детайли

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал.3 от ЗОП, с предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане“ по Рамково споразумение №СПОР-11/30.06.2020г. на ЦОП – МФ

Номер на поръчка:
РД10-0001
Тип процедура:
Рамково споразумение
Статус:
Прекратена
Дата на публикуване:
05.01.2021 16:22
Краен срок за подаване на оферти:
12.01.2021 23:59
Дата на отваряне на оферти:
13.01.2021 14:00
Детайли

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на преносими компютри за нуждите на Агенцията за социално подпомагане по Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“

Номер на поръчка:
BG06-ЗОП-0026
Тип процедура:
Рамково споразумение
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
14.10.2020 13:45
Краен срок за подаване на оферти:
26.10.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти:
27.10.2020 11:00
Детайли

„Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01“ по Рамково споразумение №СПОР-11/30.06.2020г. на ЦОП – МФ

Номер на поръчка:
BGЗОП01-0001
Тип процедура:
Рамково споразумение
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
06.10.2020 15:58
Краен срок за подаване на оферти:
14.10.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти:
15.10.2020 14:00
Детайли

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури

Номер на поръчка:
91-00-0782
Тип процедура:
Рамково споразумение
Статус:
Приключена
Дата на публикуване:
20.08.2020 11:47
Краен срок за подаване на оферти:
31.08.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти:
01.09.2020 14:00
Детайли

„Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури“ 

Номер на поръчка:
91-00-0752
Тип процедура:
Рамково споразумение
Статус:
Приключена
Дата на публикуване:
12.08.2020 16:50
Краен срок за подаване на оферти:
20.08.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти:
21.08.2020 15:00
Детайли

„Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури“ по Рамково споразумение №СПОР-11/30.06.2020г. на ЦОП – МФ

Номер на поръчка:
РД10-0006
Тип процедура:
Рамково споразумение
Статус:
Приключена
Дата на публикуване:
05.08.2020 14:08
Краен срок за подаване на оферти:
12.08.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти:
13.08.2020 14:00
Детайли

(1 от 72)