logobgr
flagImg

Агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

EN

Обществени поръчки до 31 декември 2019 г.

Филтър

"Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал.3 от ЗОП, с предмет: "Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Агенция за социално подпомагане"

Дата на публикуване
08.07.2021 16:35

Тип процедура
Рамково споразумение
Статус
Обявена
Номер на поръчка
РД10-0009
Краен срок за подаване на оферти
19.07.2021 23:59
Дата на отваряне на оферти
20.07.2021 12:00
Детайли

"Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал.3 от ЗОП, с предмет: "Доставка на преносими компютри за нуждите на Агенция за социално подпомагане"

Дата на публикуване
08.07.2021 16:25

Тип процедура
Рамково споразумение
Статус
Обявена
Номер на поръчка
РД10-0010
Краен срок за подаване на оферти
19.07.2021 23:59
Дата на отваряне на оферти
20.07.2021 11:00
Детайли

Доставка на копирна хартия за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й поделения

Дата на публикуване
05.07.2021 13:01

Тип процедура
Рамково споразумение
Статус
Обявена
Номер на поръчка
РД10-0008
Краен срок за подаване на оферти
12.07.2021 23:59
Дата на отваряне на оферти
13.07.2021 15:00
Детайли

Поръчка по чл. 82, ал. 3 от ЗОП, с предмет „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури“ по Рамково споразумение №СПОР-12/30.06.2020 г.

Дата на публикуване
16.02.2021 15:03

Тип процедура
Рамково споразумение
Статус
Обявена
Номер на поръчка
РД10-0003
Краен срок за подаване на оферти
23.02.2021 23:59
Дата на отваряне на оферти
24.02.2021 15:00
Детайли

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал.3 от ЗОП, с предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане“ по Рамково споразумение №СПОР-11/30.06.2020г. на ЦОП – МФ

Дата на публикуване
05.01.2021 16:22

Тип процедура
Рамково споразумение
Статус
Прекратена
Номер на поръчка
РД10-0001
Краен срок за подаване на оферти
12.01.2021 23:59
Дата на отваряне на оферти
13.01.2021 14:00
Детайли

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на преносими компютри за нуждите на Агенцията за социално подпомагане по Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“

Дата на публикуване
14.10.2020 13:45

Тип процедура
Рамково споразумение
Статус
Обявена
Номер на поръчка
BG06-ЗОП-0026
Краен срок за подаване на оферти
26.10.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти
27.10.2020 11:00
Детайли

„Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01“ по Рамково споразумение №СПОР-11/30.06.2020г. на ЦОП – МФ

Дата на публикуване
06.10.2020 15:58

Тип процедура
Рамково споразумение
Статус
Обявена
Номер на поръчка
BGЗОП01-0001
Краен срок за подаване на оферти
14.10.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти
15.10.2020 14:00
Детайли

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури

Дата на публикуване
20.08.2020 11:47

Тип процедура
Рамково споразумение
Статус
Обявена
Номер на поръчка
91-00-0782
Краен срок за подаване на оферти
31.08.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти
01.09.2020 14:00
Детайли

„Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури“ 

Дата на публикуване
12.08.2020 16:50

Тип процедура
Рамково споразумение
Статус
Обявена
Номер на поръчка
91-00-0752
Краен срок за подаване на оферти
20.08.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти
21.08.2020 15:00
Детайли

„Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури“ по Рамково споразумение №СПОР-11/30.06.2020г. на ЦОП – МФ

Дата на публикуване
05.08.2020 14:08

Тип процедура
Рамково споразумение
Статус
Обявена
Номер на поръчка
РД10-0006
Краен срок за подаване на оферти
12.08.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти
13.08.2020 14:00
Детайли