logobgr

Обществени поръчки до 31 декември 2019 г.

Филтър

„Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури“ по Рамково споразумение №СПОР-12/30.06.2020 г. на ЦОП

Номер на поръчка:
РД10-0005
Тип процедура:
Рамково споразумение
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
05.08.2020 13:59
Краен срок за подаване на оферти:
12.08.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти:
13.08.2020 15:00
Детайли

Втора фаза по рамково споразумение СПОР-26/04.10.2017 г. с предмет: "Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на АСП и териториалните й структури"

Номер на поръчка:
РД10-0003
Тип процедура:
Рамково споразумение
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
13.05.2020 17:00
Краен срок за подаване на оферти:
26.05.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти:
27.05.2020 14:00
Детайли

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на мултифункционални устройства за нуждите на Агенцията за социално подпомагане по Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“

Тип процедура:
Рамково споразумение
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
20.03.2020 11:30
Краен срок за подаване на оферти:
30.03.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти:
31.03.2020 14:00
Детайли

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на преносими компютри за нуждите на Агенцията за социално подпомагане по Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“

Тип процедура:
Рамково споразумение
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
20.03.2020 11:23
Краен срок за подаване на оферти:
30.03.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти:
31.03.2020 10:00
Детайли

Доставка на преносими компютри за нуждите на Агенцията за социално подпомагане по Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“

Тип процедура:
Рамково споразумение
Статус:
Прекратена
Дата на публикуване:
07.02.2020 13:36
Краен срок за подаване на оферти:
18.02.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти:
19.02.2020 10:00
Детайли

Доставка на мултифункционални устройстваза нуждите на Агенция за социално подпомагане по Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“

Тип процедура:
Рамково споразумение
Статус:
Прекратена
Дата на публикуване:
07.02.2020 13:28
Краен срок за подаване на оферти:
18.02.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти:
19.02.2020 14:00
Детайли

Доставка и гаранционно поддържане на компютърно оборудване, сертифицирано по стандарт TEMPEST SDIP-27 Level B, за нуждите на Агенция за социално подпомагане

Номер на поръчка:
00496-2019-0152
Тип процедура:
Открита процедура
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
27.12.2019 11:37
Краен срок за подаване на оферти:
20.01.2020 17:30
Дата на отваряне на оферти:
21.01.2020 10:00
Детайли

Осигуряване извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Агенция за социално подпомагане, предоставени за ползване на РДСП - Видин и ДСП на територията на област Видин

Номер на поръчка:
00496-2019-0151
Тип процедура:
Открита процедура
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
27.12.2019 10:17
Краен срок за подаване на оферти:
27.01.2020 17:00
Дата на отваряне на оферти:
28.01.2020 11:00
Детайли

Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП – Разград и на ДСП на територията на област Разград.

Номер на поръчка:
00496-2019-0153
Тип процедура:
Открита процедура
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
23.12.2019 12:13
Краен срок за подаване на оферти:
21.01.2020 17:00
Дата на отваряне на оферти:
23.01.2020 11:00
Детайли

Проектиране на централизирана, консолидирана инфраструктура с дизайн и миграция на Активна Директория в АСП.

Номер на поръчка:
00496-2019-0155
Тип процедура:
Открита процедура
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
20.12.2019 17:00
Краен срок за подаване на оферти:
24.01.2020 17:30
Дата на отваряне на оферти:
27.01.2020 10:00
Детайли

(2 от 72)