logobgr

Конкурси по ЗДСл след 01.04.2021 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

1. На вниманието на кандидатите в конкурсни процедури в Агенция за социално подпомагане, обявени със заповеди:

1. № РД01-2198/19.10.2021 г.,

2. №РД01-2158/14.10.2021 г.,изменена със заповеди РД01-2178/18.10.2021 г. и РД01-2215/20.10.2021 г.

3. № РД01-2150/14.10.2021 г.

4. № РД01-2159/14.10.2021 г.

5. № РД01-2037/28.09.2021 г.,

6. №РД01-1997/21.09.2021 г. № РД01-2150/14.10.2021 г.

7. № РД01-1996/21.09.2021 г. на изпълнителния директор на АСП,

се възобновяват със заповед РД01-2278/04.11.2021 г. при спазване на утвърдена процедура от 08.11.2021 г. за контрол на изпълнението на временни противоепидемични мерки в процедури на подбор на човешки ресурси по реда за Закона за държавния служител и Кодекса на труда в Агенция за социално подпомагане.

2. Списъците за допуснати и недопуснати кандидати до конкурсите, обявени със заповеди № РД01-2198/19.10.2021 г., РД01-2158/14.10.2021 г.,изменена със заповеди РД01-2178/18.10.2021 г. и РД01-2215/20.10.2021 г., РД01-2150/14.10.2021 г. и РД01-2159/14.10.2021 г. г. на изпълнителния директор на АСП, ще бъдат публикувани на 11.11.2021 г.

3. Преди провеждане на конкурсната процедура, кандидатите е необходимо да представят един от следните документи, съгласнозаповед РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването:

  1. Валиден документ за ваксинация;
  2. Валиден документ за преболедуване;
  3. Валиден документ за изследване.

Информация за валидните документи по т. 1, 2 и 3 можете да получите на следния линк към заповед РД-01-890/03.11.2021 г:   

Информация, свързана с провеждането на конкурсите, обявени с посочените заповеди, следете на интернет страницата на АСП в раздел Човешки ресурси/ Конкурси/ Конкурси по ЗДСл след 01.04.2021 г.

________________________________________________________________________________________

Необходими документи за участие в конкурс

________________________________________________________________________________________

Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Пловдив, Регионална дирекция за социално подпомагане – Хасково, Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Луковит, обл. Ловеч, Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Мадан, обл. Смолян, Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Поморие, обл. Бургас

Дата на публикуване 29.09.2021 г.

Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Бургас, обл. Бургас; Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град, обл. София-град; Регионална дирекция за социално подпомагане – Пазарджик, обл. Пазарджик; и

Старши юрисконсулт в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Слатина, обл. София-град; Дирекция „Социално подпомагане“ – Търговище, обл. Търговище

Дата на публикуване 23.09.2021 г.

Конкурс за длъжността Юрисконсулт в Отдел „Закрила на детето“ на Дирекция „Социално подпомагане“ – Велинград, обл. Пазарджик; Регионална дирекция за социално подпомагане – Перник, обл. Перник

Дата на публикуване 23.09.2021 г.

Конкурс за длъжността Началник отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане” - Слатина, обл.София-град; Дирекция „Социално подпомагане” - Костинброд, обл.София-област; Дирекция „Социално подпомагане” - Гълъбово, обл.Стара Загора

Дата на публикуване 20.09.2021 г.

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Административно обслужване“ в Дирекция „Анализ и административно обслужване“

Дата на публикуване 15.09.2021 г.

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Програмиране и подбор на операции“ в Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“

Дата на публикуване 15.09.2021 г.

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане“, общ. Перник, обл. Перник, Дирекция „Социално подпомагане“, общ. Сердика, обл. София - град, Дирекция „Социално подпомагане“, общ. Слатина, обл. София - град, Дирекция „Социално подпомагане“, общ. Димитровград, обл. Хасково

Дата на публикуване 22.07.2021 г.

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила“ Дирекция „Социално подпомагане“, общ. Плевен, обл. Плевен и Дирекция „Социално подпомагане“, общ. Оборище, обл. София - град

Дата на публикуване 22.07.2021 г.

Конкурс за длъжността Главен експерт-психолог в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив, обл. Пловдив и Дирекция „Социално подпомагане“ -Слатина, обл. София-град

Дата на публикуване 22.07.2021 г.

Конкурс за длъжността Финансов контрольор

Дата на публикуване 21.07.2021 г.

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Генерал Тошево, обл. Добрич; общ. Ловеч, обл. Ловеч; общ. Тетевен, обл. Ловеч; общ. Родопи, обл. Пловдив; общ. Връбница, обл. София-град; общ. Красно село, обл. София-град; общ. Пирдоп, обл. София-област; общ. Ямбол, обл. Ямбол

Дата на публикуване 20.07.2021 г.

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила“ в Дирекция “Социално подпомагане“ – общ. Балчик, обл. Добрич

Дата на публикуване 20.07.2021 г.

Конкурс за длъжността Началник отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция “Социално подпомагане“ – общ. Радомир, обл. Перник; Дирекция „Социално подпомагане“, общ. Елхово, обл. Ямбол

Дата на публикуване 20.07.2021 г.

Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Пазарджик, Регионална дирекция за социално подпомагане – Хасково, Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Батак, обл. Пазарджик, Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Кърджали, обл. Кърджали, Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Левски, обл. Плевен, Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Луковит, обл. Ловеч, Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Поморие, обл. Бургас

Дата на публикуване 13.07.2021 г.

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Социални и семейни помощи“ в Главна дирекция „Социално подпомагане“

Дата на публикуване 15.06.2021 г.

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Счетоводство и плащания“ в дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“

Дата на публикуване 09.04.2021 г.