logobgr

Конкурси по ЗДСл след 01.01.2022 г.

Необходими документи за участие в конкурс
Детайли
Конкурс за длъжността Началник на отдел, отдел „Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111” в Главна дирекция „Социално подпомагане“
Дата на публикуване: 24.11.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността началник на отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Исперих, обл. Разград; Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Котел, обл. Сливен
Дата на публикуване: 21.11.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Началник на отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Долни Чифлик, Горна Оряховица, Раковски, Самоков
Дата на публикуване: 18.11.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Началник отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане” – Батак, Елин Пелин, Костинброд, Търговище
Дата на публикуване: 17.11.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-област
Дата на публикуване: 03.11.2022г.
Детайли
Kонкурс за длъжност Главен експерт в отдел „Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111“, Главна дирекция „Социално подпомагане” – Централно управление
Дата на публикуване: 19.10.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Търгове“ в Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” – Централнo управление
Дата на публикуване: 13.10.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен социален работник, отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Бургас, обл. Бургас; Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Варна, обл. Варна; Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Красно село, обл. София-град; Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Сердика обл. София-град; Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Самоков, обл. София-област; Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Търговище, обл. Търговище
Дата на публикуване: 07.10.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Сердика, обл. София град; Дирекция „Социално подпомагане“ – Сливен, обл. Сливен
Дата на публикуване: 05.10.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Старши счетоводител в отдел „Бюджет, счетоводство и делегирани дейности“, дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ – 2 щ. бр.
Дата на публикуване: 15.09.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен счетоводител в отдел „Бюджет, счетоводство и делегирани дейности“, дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“
Дата на публикуване: 15.09.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Враца; гр. Перник; гр. София
Дата на публикуване: 08.09.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане - София област
Дата на публикуване: 08.09.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Старши експерт „Информационно обслужване“, отдел „Социална Закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Ихтиман, обл. София; Дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен, обл. Плевен; Дирекция „Социално подпомагане“ – Красно село, обл. София – град
Дата на публикуване: 16.08.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане - Перник; Шумен; Дирекция „Социално подпомагане” - общ. Мездра, обл. Враца; общ. Разград, обл. Разград; общ. Раковски, обл. Пловдив.
Дата на публикуване: 24.06.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен вътрешен одитор в дирекция Вътрешен одит
Дата на публикуване: 09.06.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град, Ямбол, София-област, Шумен
Дата на публикуване: 03.06.2022г.
Детайли
Kонкурс за длъжността Юрисконсулт в отдел „Закрила на детето“ на дирекция „Социално подпомагане“ – Пазарджик, обл. Пазарджик
Дата на публикуване: 03.06.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила“, Дирекция „Социално подпомагане“ – Костинброд, обл. София
Дата на публикуване: 31.05.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – Враца, Ловеч, Силистра, Смолян, София-град
Дата на публикуване: 30.05.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжност Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“, Дирекция „Социално подпомагане” – общ.Айтос, обл.Бургас, Дирекция „Социално подпомагане” – общ.Свиленград, обл.Хасково, Дирекция „Социално подпомагане” – общ.Слатина, обл.София-град
Дата на публикуване: 26.05.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Началник отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане” - Варна, обл.Варна; Дирекция „Социално подпомагане” – Елин Пелин, обл.София-област; Дирекция „Социално подпомагане” - Костинброд, обл.София-област, Дирекция „Социално подпомагане” - Раднево, обл.Стара Загора; Дирекция „Социално подпомагане” – Родопи, обл.Пловдив; Дирекция „Социално подпомагане” - Слатина, обл.София-град
Дата на публикуване: 26.05.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Възраждане, обл. София град; Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора, обл. Стара Загора
Дата на публикуване: 26.05.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Началник на отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Сливен, обл. Сливен
Дата на публикуване: 26.05.2022г.
Детайли
Kонкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Радомир, обл. Перник, Разлог, обл. Благоевград
Дата на публикуване: 26.05.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Монтана
Дата на публикуване: 26.05.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Административно обслужване“, дирекция „Анализ и административно обслужване“
Дата на публикуване: 18.05.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Връзки с обществеността“ в дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността“
Дата на публикуване: 29.04.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Плевен, обл. Плевен; Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Якоруда, обл. Благоевград
Дата на публикуване: 26.04.2022г.
Детайли
Kонкурс за длъжността Длъжностно лице по защита на личните данни
Дата на публикуване: 20.04.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен инспектор, отдел „Контрол на териториалните поделения“ в Инспекторат, Централно управление
Дата на публикуване: 11.04.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен счетоводител в отдел „Бюджет, счетоводство и делегирани дейности“ в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“
Дата на публикуване: 04.04.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Старши счетоводител в отдел „Бюджет, счетоводство и делегирани дейности“ в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“
Дата на публикуване: 04.04.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“, Главна дирекция „Социално подпомагане“
Дата на публикуване: 21.03.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен социален работник, отдел „Социална закрила в Дирекция „Социално подпомагане“ – Айтос, Бургас, Павликени, Бяла Слатина,Кюстендил, Берковица, Карлово, Родопи, Разград, Смолян, Сердика, Слатина, Ботевград, Харманли, Велики Преслав
Дата на публикуване: 15.03.2022г.
Детайли
Kонкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила“ в общ. Стражица, Твърдица, Правец
Дата на публикуване: 15.03.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Айтос, Тетевен, Красно село, Слатина, Елин Пелин, Костинброд, Стара Загора, Ямбол
Дата на публикуване: 15.03.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане“, общ. Варна, Радомир, Оборище, Слатина, Костинброд, Стара Загора
Дата на публикуване: 15.03.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Началник отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане” - Царево, обл. Бургас, Дирекция „Социално подпомагане” - Варна, обл. Варна, Дирекция „Социално подпомагане” – Горна Оряховица, обл. Велико Търново, Дирекция „Социално подпомагане” – Бобов дол, обл. Кюстендил, Дирекция „Социално подпомагане” - Родопи, обл. Пловдив, Дирекция „Социално подпомагане” - Слатина, обл. София-град, Дирекция „Социално подпомагане” - Костинброд, обл. София-област, Гурково, обл. Стара Загора
Дата на публикуване: 14.03.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Началник отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане” – Кърджали, обл. Кърджали; Дирекция „Социално подпомагане” – Червен бряг, обл. Плевен; Дирекция „Социално подпомагане” - Дулово, обл. Силистра; Дирекция „Социално подпомагане” – Хасково, обл. Хасково
Дата на публикуване: 14.03.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Началник отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане” – Кюстендил, обл. Кюстендил; Дирекция „Социално подпомагане” - Сливен, обл. Сливен; Дирекция „Социално подпомагане” - Хасково, обл. Хасково; Дирекция „Социално подпомагане” – Нови пазар, обл. Шумен
Дата на публикуване: 14.03.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Началник отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане” – Левски, обл. Плевен
Дата на публикуване: 14.03.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Старши експерт Информационно обслужване, отдел „Социална Закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Петрич, обл. Благоевград; Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Плевен, обл. Плевен; Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Кубрат, обл. Разград; Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Връбница, обл. София-град; Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Слатина, обл. София-град
Дата на публикуване: 10.03.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Младши експерт Информационно обслужване, отдел „Социална Закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Кърджали, обл. Кърджали
Дата на публикуване: 10.03.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град, Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-област, дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Възраждане, обл. София-град, дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Младост, обл. София-град, дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Красно село, обл. София-град, дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Люлин, обл. София-град
Дата на публикуване: 10.03.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Пловдив; Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Люлин, обл. София град; Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Елин Пелин, обл. София област
Дата на публикуване: 01.03.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане - Пазарджик и Регионална дирекция за социално подпомагане - Силистра
Дата на публикуване: 11.02.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Ямбол; Дирекция „Социално подпомагане” – Варна, обл. Варна; Дирекция „Социално подпомагане” – Лом, обл. Монтана; Дирекция „Социално подпомагане” – Павликени, обл. Велико Търново
Дата на публикуване: 04.02.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Добрич, обл. Добрич; Дирекция „Социално подпомагане“ – Оборище, обл. София-град
Дата на публикуване: 04.02.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград, обл. Благоевград; Дирекция „Социално подпомагане“ – Монтана, обл. Монтана
Дата на публикуване: 04.02.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Юрисконсулт в Дирекция „Социално подпомагане“ – Велинград, обл. Пазарджик, Дирекция „Социално подпомагане“ – Люлин, обл. София-град
Дата на публикуване: 01.02.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Перник, Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град, Дирекция „Социално подпомагане“ – Търговище, обл. Търговище
Дата на публикуване: 01.02.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Експерт по мрежова и информационна сигурност I степен в Агенцията за социално подпомагане
Дата на публикуване: 14.01.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен експерт – 2 щ. бр. в отдел „Инвестиционна и стопанска дейност“, Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“
Дата на публикуване: 14.01.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“, Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора, обл.Стара Загора
Дата на публикуване: 13.01.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Сливен; Дирекция „Социално подпомагане” – Девня, обл. Варна; Дирекция „Социално подпомагане” – Нови пазар, обл. Шумен; Дирекция „Социално подпомагане” – Раднево, обл. Стара Загора; Дирекция „Социално подпомагане” – Созопол, обл. Бургас
Дата на публикуване: 13.01.2022г.
Детайли
Конкурс за длъжността Началник отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане” – Гълъбово, обл. Стара Загора
Дата на публикуване: 13.01.2022г.
Детайли