logobgr

Конкурси по ЗДСл след 01.01.2022 г.

Необходими документи за участие в конкурс

Заявление за участие в конкурс – в сила от 01.01.2022 г.
Заявление за участие в конкурс – в сила от 01.01.2022 г. 19 KB
Заявление за участие в конкурс
Заявление за участие в конкурс 52 KB
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) 497 KB

________________________________________________________________________________________ 

   

Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане - Перник; Шумен; Дирекция „Социално подпомагане” - общ. Мездра, обл. Враца; общ. Разград, обл. Разград; общ. Раковски, обл. Пловдив.

Дата на публикуване 24.06.2022 г.

Обявление конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане - Перник; Шумен; Дирекция Социално подпомагане” - общ. Мездра, обл. Враца; общ. Разград, обл. Разград; общ. Раковски, обл. Пловдив.
Обявление конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане - Перник; Шумен; Дирекция Социално подпомагане” - общ. Мездра, обл. Враца; общ. Разград, обл. Разград; общ. Раковски, обл. Пловдив. 520 KB

Конкурс за длъжността Главен вътрешен одитор в дирекция Вътрешен одит

Дата на публикуване 09.06.2022 г.

Система за оценяване за длъжността Главен вътрешен одитор в дирекция Вътрешен одит
Система за оценяване за длъжността Главен вътрешен одитор в дирекция Вътрешен одит 16 KB
Списък на недопуснатите кандидати за длъжността Главен вътрешен одитор в дирекция Вътрешен одит
Списък на недопуснатите кандидати за длъжността Главен вътрешен одитор в дирекция Вътрешен одит 74 KB
Списък на допуснатите кандидати за длъжността Главен вътрешен одитор в дирекция Вътрешен одит
Списък на допуснатите кандидати за длъжността Главен вътрешен одитор в дирекция Вътрешен одит 75 KB
Обявление за конкурс за длъжността Главен вътрешен одитор в дирекция Вътрешен одит
Обявление за конкурс за длъжността Главен вътрешен одитор в дирекция Вътрешен одит 525 KB

Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град, Ямбол, София-област, Шумен

Дата на публикуване 03.06.2022 г.

Списък на допуснати до интервю кандидати в конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град, Ямбол, София-област, Шумен
Списък на допуснати до интервю кандидати в конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град, Ямбол, София-област, Шумен 44 KB
Система за оценяване при провеждане на конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град, Ямбол, София-област, Шумен
Система за оценяване при провеждане на конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град, Ямбол, София-област, Шумен 39 KB
Списък на допуснати до тест кандидати в конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град, Ямбол, София-област, Шумен
Списък на допуснати до тест кандидати в конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град, Ямбол, София-област, Шумен 44 KB
Списък на недопуснати до тест кандидати в конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град, Ямбол, София-област, Шумен
Списък на недопуснати до тест кандидати в конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град, Ямбол, София-област, Шумен 38 KB
Корекция обявление на конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град, Ямбол, София-област, Шумен
Корекция обявление на конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град, Ямбол, София-област, Шумен 45 KB
Обявление на конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град; Ямбол, София-област; Дирекция Социално подпомагане – общ. Шумен, обл. Шумен;
Обявление на конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град; Ямбол, София-област; Дирекция Социално подпомагане – общ. Шумен, обл. Шумен; 45 KB

Kонкурс за длъжността Юрисконсулт в отдел „Закрила на детето“ на дирекция „Социално подпомагане“ – Пазарджик, обл. Пазарджик

Дата на публикуване 03.06.2022 г.

Списък на допуснати до интервю кандидати в конкурс за длъжността Юрисконсулт в отдел Закрила на детето в дирекция Социално подпомагане – Пазарджик, обл.Пазарджик
Списък на допуснати до интервю кандидати в конкурс за длъжността Юрисконсулт в отдел Закрила на детето в дирекция Социално подпомагане – Пазарджик, обл.Пазарджик 38 KB
Система за оценяване при провеждане на конкурс за длъжността Юрисконсулт в отдел Закрила на детето в дирекция Социално подпомагане – Пазарджик, обл.Пазарджик
Система за оценяване при провеждане на конкурс за длъжността Юрисконсулт в отдел Закрила на детето в дирекция Социално подпомагане – Пазарджик, обл.Пазарджик 43 KB
Списък на допуснати до тест кандидати в конкурс за длъжността Юрисконсулт в отдел Закрила на детето на дирекция Социално подпомагане – Пазарджик, обл. Пазарджик
Списък на допуснати до тест кандидати в конкурс за длъжността Юрисконсулт в отдел Закрила на детето на дирекция Социално подпомагане – Пазарджик, обл. Пазарджик 38 KB
Обявление на конкурс за длъжността Юрисконсулт в отдел Закрила на детето на дирекция Социално подпомагане – Пазарджик, обл. Пазарджик
Обявление на конкурс за длъжността Юрисконсулт в отдел Закрила на детето на дирекция Социално подпомагане – Пазарджик, обл. Пазарджик 45 KB

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила“, Дирекция „Социално подпомагане“ – Костинброд, обл. София

Дата на публикуване 31.05.2022 г.

Класиране на кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила , Дирекция Социално подпомагане – Костинброд, обл. София
Класиране на кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила , Дирекция Социално подпомагане – Костинброд, обл. София 40 KB
Система за оценяване на кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила , Дирекция Социално подпомагане – Костинброд, обл. София
Система за оценяване на кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила , Дирекция Социално подпомагане – Костинброд, обл. София 42 KB
Списък на допуснати кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила , Дирекция Социално подпомагане – Костинброд, обл. София
Списък на допуснати кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила , Дирекция Социално подпомагане – Костинброд, обл. София 66 KB
Списък на недопуснати кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила , Дирекция Социално подпомагане – Костинброд, обл. София
Списък на недопуснати кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила , Дирекция Социално подпомагане – Костинброд, обл. София 57 KB
Обявление за конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила , Дирекция Социално подпомагане – Костинброд, обл. София
Обявление за конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила , Дирекция Социално подпомагане – Костинброд, обл. София 43 KB

Конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – Враца, Ловеч, Силистра, Смолян, София-град

Дата на публикуване 30.05.2022 г.

Класиране на кандидатите за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Ловеч, гр. Силистра, гр. Смолян, гр. София-град
Класиране на кандидатите за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Ловеч, гр. Силистра, гр. Смолян, гр. София-град 40 KB
Коригиран списък на допуснатите до конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – Ловеч, Силистра, Смолян, София-град
Коригиран списък на допуснатите до конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – Ловеч, Силистра, Смолян, София-град 82 KB
Система за оценяване за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – Ловеч, Силистра, Смолян, София-град
Система за оценяване за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – Ловеч, Силистра, Смолян, София-град 76 KB
Списък на недопуснатите до конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – Ловеч, Силистра, Смолян, София-град
Списък на недопуснатите до конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – Ловеч, Силистра, Смолян, София-град 75 KB
Списък на допуснатите до конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – Ловеч, Силистра, Смолян, София-град
Списък на допуснатите до конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – Ловеч, Силистра, Смолян, София-град 81 KB
Обявление конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – Враца, Ловеч, Силистра, Смолян, София-град
Обявление конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – Враца, Ловеч, Силистра, Смолян, София-град 509 KB

Конкурс за длъжност Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“, Дирекция „Социално подпомагане” – общ.Айтос, обл.Бургас, Дирекция „Социално подпомагане” – общ.Свиленград, обл.Хасково, Дирекция „Социално подпомагане” – общ.Слатина, обл.София-град

Дата на публикуване 26.05.2022 г.

Система за оценяване за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето” в Дирекция Социално подпомагане – Айтос, Свиленград, Слатина
Система за оценяване за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето” в Дирекция Социално подпомагане – Айтос, Свиленград, Слатина 43 KB
Списък на допуснатите кандидатите за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето” в Дирекция Социално подпомагане – Айтос, Свиленград, Слатина
Списък на допуснатите кандидатите за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето” в Дирекция Социално подпомагане – Айтос, Свиленград, Слатина 79 KB
Списък на недопуснатите кандидатите за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето” в Дирекция Социално подпомагане – Айтос, Свиленград, Слатина
Списък на недопуснатите кандидатите за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето” в Дирекция Социално подпомагане – Айтос, Свиленград, Слатина 82 KB
Обявление за конкурс за длъжност Главен социален работник в отдел Закрила на детето , Дирекция Социално подпомагане” – общ.Айтос, обл.Бургас, общ.Свиленград, обл.Хасково, общ.Слатина, обл.София-град
Обявление за конкурс за длъжност Главен социален работник в отдел Закрила на детето , Дирекция Социално подпомагане” – общ.Айтос, обл.Бургас, общ.Свиленград, обл.Хасково, общ.Слатина, обл.София-град 81 KB

Конкурс за длъжността Началник отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане” - Варна, обл.Варна; Дирекция „Социално подпомагане” – Елин Пелин, обл.София-област; Дирекция „Социално подпомагане” - Костинброд, обл.София-област, Дирекция „Социално подпомагане” - Раднево, обл.Стара Загора; Дирекция „Социално подпомагане” – Родопи, обл.Пловдив; Дирекция „Социално подпомагане” - Слатина, обл.София-град

Дата на публикуване 26.05.2022 г.

Система за оценяване за длъжност Началник на отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане” - Варна, обл.Варна; Елин Пелин, обл.София-област; Костинброд, обл.София-област; Раднево, обл.Стара Загора; Родопи, обл.Пловдив; Слатина, обл.София-град
Система за оценяване за длъжност Началник на отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане” - Варна, обл.Варна; Елин Пелин, обл.София-област; Костинброд, обл.София-област; Раднево, обл.Стара Загора; Родопи, обл.Пловдив; Слатина, обл.София-град 42 KB
Списък на допуснатите кандидати за длъжността Началник отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане” - Варна, обл.Варна; Елин Пелин, обл.София-област; Костинброд, обл.София-област, Раднево, обл.Стара Загора; Родопи, обл.Пловдив; Слатина, обл.София-град
Списък на допуснатите кандидати за длъжността Началник отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане” - Варна, обл.Варна; Елин Пелин, обл.София-област; Костинброд, обл.София-област, Раднево, обл.Стара Загора; Родопи, обл.Пловдив; Слатина, обл.София-град 511 KB
Списък на недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане” - Варна, обл.Варна; Елин Пелин, обл.София-област; Костинброд, обл.София-област, Раднево, обл.Стара Загора; Родопи, обл.Пловдив; Слатина, обл.София-град
Списък на недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане” - Варна, обл.Варна; Елин Пелин, обл.София-област; Костинброд, обл.София-област, Раднево, обл.Стара Загора; Родопи, обл.Пловдив; Слатина, обл.София-град 507 KB
Обявление за конкурс за длъжността Началник отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане” - Варна, обл.Варна; Елин Пелин, обл.София-област; Костинброд, обл.София-област, Раднево, обл.Стара Загора; Родопи, обл.Пловдив; Слатина, обл.София-град
Обявление за конкурс за длъжността Началник отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане” - Варна, обл.Варна; Елин Пелин, обл.София-област; Костинброд, обл.София-област, Раднево, обл.Стара Загора; Родопи, обл.Пловдив; Слатина, обл.София-град 81 KB

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Възраждане, обл. София град; Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора, обл. Стара Загора

Дата на публикуване 26.05.2022 г.

Списък на класирани кандидати в конкурс за длъжността Главен социален работник, отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Възраждане и Стара Загора
Списък на класирани кандидати в конкурс за длъжността Главен социален работник, отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Възраждане и Стара Загора 99 KB
Система за оценяване за длъжността Главен социален работник, отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Възраждане и Стара Загора
Система за оценяване за длъжността Главен социален работник, отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Възраждане и Стара Загора 44 KB
Списък на допуснати кандидати до Конкурс за длъжността Главен социален работник, отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Възраждане и Стара Загора
Списък на допуснати кандидати до Конкурс за длъжността Главен социален работник, отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Възраждане и Стара Загора 148 KB
Списък на недопуснати кандидати до Конкурс за длъжността Главен социален работник, отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Възраждане и Стара Загора
Списък на недопуснати кандидати до Конкурс за длъжността Главен социален работник, отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Възраждане и Стара Загора 129 KB
Обявление за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Възраждане, обл. София град; Дирекция Социално подпомагане – Стара Загора, обл. Стара Загора
Обявление за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Възраждане, обл. София град; Дирекция Социално подпомагане – Стара Загора, обл. Стара Загора 43 KB

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Сливен, обл. Сливен

Дата на публикуване 26.05.2022 г.

Списък на класирани кандидати в конкурс за длъжността Началник на отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – общ. Сливен, обл. Сливен
Списък на класирани кандидати в конкурс за длъжността Началник на отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – общ. Сливен, обл. Сливен 95 KB
Система за оценяване за длъжността Началник на отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – общ. Сливен, обл. Сливен
Система за оценяване за длъжността Началник на отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – общ. Сливен, обл. Сливен 42 KB
Списък на допуснати кандидати до конкурс за длъжността Началник на отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – общ. Сливен, обл. Сливен
Списък на допуснати кандидати до конкурс за длъжността Началник на отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – общ. Сливен, обл. Сливен 147 KB
Списък на недопуснати кандидати до конкурс за длъжността Началник на отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – общ. Сливен, обл. Сливен
Списък на недопуснати кандидати до конкурс за длъжността Началник на отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – общ. Сливен, обл. Сливен 128 KB
Обявление конкурс за длъжността началник на отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – общ. Сливен, обл. Сливен
Обявление конкурс за длъжността началник на отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – общ. Сливен, обл. Сливен 80 KB

Kонкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Радомир, обл. Перник, Разлог, обл. Благоевград

Дата на публикуване 26.05.2022 г.

Класиране за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане – Радомир, обл. Перник, Разлог, обл. Благоевград
Класиране за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане – Радомир, обл. Перник, Разлог, обл. Благоевград 40 KB
Система за оценяване за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане – Радомир, обл. Перник, Разлог, обл. Благоевград
Система за оценяване за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане – Радомир, обл. Перник, Разлог, обл. Благоевград 42 KB
Списък на допуснати кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане – Радомир, обл. Перник, Разлог, обл. Благоевград
Списък на допуснати кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане – Радомир, обл. Перник, Разлог, обл. Благоевград 69 KB
Списък на недопуснати кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане – Радомир, обл. Перник, Разлог, обл. Благоевград
Списък на недопуснати кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане – Радомир, обл. Перник, Разлог, обл. Благоевград 60 KB
Обявление конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане – Радомир, обл. Перник, Разлог, обл. Благоевград
Обявление конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане – Радомир, обл. Перник, Разлог, обл. Благоевград 82 KB

Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Монтана

Дата на публикуване 26.05.2022 г.

Коригиран списък на класирани кандидати в конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Монтана
Коригиран списък на класирани кандидати в конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Монтана 95 KB
Списък на класирани кандидати в конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Монтана
Списък на класирани кандидати в конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Монтана 95 KB
Система за оценяване при провеждане на конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Монтана
Система за оценяване при провеждане на конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Монтана 44 KB
Списък на допуснати кандидати до Конкурс за длъжността Директор на  Регионална дирекция за социално подпомагане – Монтана
Списък на допуснати кандидати до Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Монтана 139 KB
Обявление конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Монтана
Обявление конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Монтана 515 KB

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Административно обслужване“, дирекция „Анализ и административно обслужване“

Дата на публикуване 18.05.2022 г.

Класиране за длъжността Главен експерт в отдел Административно обслужване , дирекция Анализ и административно обслужване
Класиране за длъжността Главен експерт в отдел Административно обслужване , дирекция Анализ и административно обслужване 39 KB
Система за оценяване за длъжността Главен експерт в отдел Административно обслужване , дирекция Анализ и административно обслужване
Система за оценяване за длъжността Главен експерт в отдел Административно обслужване , дирекция Анализ и административно обслужване 76 KB
Списък на недопуснатите кандидати за конкурса за длъжността Главен експерт в отдел Административно обслужване , дирекция Анализ и административно обслужване
Списък на недопуснатите кандидати за конкурса за длъжността Главен експерт в отдел Административно обслужване , дирекция Анализ и административно обслужване 74 KB
Списък на допуснатите кандидати за конкурса за длъжността Главен експерт в отдел Административно обслужване , дирекция Анализ и административно обслужване
Списък на допуснатите кандидати за конкурса за длъжността Главен експерт в отдел Административно обслужване , дирекция Анализ и административно обслужване 75 KB
Обявление за конкурс за длъжността Главен експерт в отдел  Административно обслужване , дирекция Анализ и административно обслужване
Обявление за конкурс за длъжността Главен експерт в отдел Административно обслужване , дирекция Анализ и административно обслужване 513 KB

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Връзки с обществеността“ в дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността“

Дата на публикуване 29.04.2022 г.

Обявление конкурс за длъжността Главен експерт в отдел Връзки с обществеността в дирекция Човешки ресурси и връзки с обществеността
Обявление конкурс за длъжността Главен експерт в отдел Връзки с обществеността в дирекция Човешки ресурси и връзки с обществеността 46 KB

Конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Плевен, обл. Плевен; Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Якоруда, обл. Благоевград

Дата на публикуване 26.04.2022 г.

Списък на класирани кандидати в Конкурс за длъжността Директор на Дирекция Социално подпомагане” – общ. Плевен, обл. Плевен; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Якоруда, обл. Благоевград.
Списък на класирани кандидати в Конкурс за длъжността Директор на Дирекция Социално подпомагане” – общ. Плевен, обл. Плевен; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Якоруда, обл. Благоевград. 95 KB
Списък на допуснати кандидати до интервю в конкурс за длъжността Директор на  Дирекция Социално подпомагане” – общ. Плевен, обл. Плевен; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Якоруда, обл. Благоевград
Списък на допуснати кандидати до интервю в конкурс за длъжността Директор на Дирекция Социално подпомагане” – общ. Плевен, обл. Плевен; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Якоруда, обл. Благоевград 139 KB
Система за оценяване при провеждане на конкурсна процедура в конкурс за длъжността Директор на Дирекция Социално подпомагане” – общ. Плевен, обл. Плевен; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Якоруда, обл. Благоевград
Система за оценяване при провеждане на конкурсна процедура в конкурс за длъжността Директор на Дирекция Социално подпомагане” – общ. Плевен, обл. Плевен; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Якоруда, обл. Благоевград 44 KB
Списък на допуснати кандидати до Конкурс за длъжността Директор на  Дирекция Социално подпомагане” – общ. Плевен, обл. Плевен; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Якоруда, обл. Благоевград
Списък на допуснати кандидати до Конкурс за длъжността Директор на Дирекция Социално подпомагане” – общ. Плевен, обл. Плевен; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Якоруда, обл. Благоевград 140 KB
Обявление за конкурс за длъжността Директор на Дирекция Социално подпомагане” – общ. Плевен, обл. Плевен; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Якоруда, обл. Благоевград.
Обявление за конкурс за длъжността Директор на Дирекция Социално подпомагане” – общ. Плевен, обл. Плевен; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Якоруда, обл. Благоевград. 514 KB

Kонкурс за длъжността Длъжностно лице по защита на личните данни

Дата на публикуване 20.04.2022 г.

Kонкурс за длъжността Длъжностно лице по защита на личните данни
Kонкурс за длъжността Длъжностно лице по защита на личните данни 47 KB

Конкурс за длъжността Главен инспектор, отдел „Контрол на териториалните поделения“ в Инспекторат, Централно управление

Дата на публикуване 11.04.2022 г.

Обявление конкурс за длъжността Главен инспектор, отдел Контрол на териториалните поделения в Инспекторат, Централно управление
Обявление конкурс за длъжността Главен инспектор, отдел Контрол на териториалните поделения в Инспекторат, Централно управление 44 KB

Конкурс за длъжността Главен счетоводител в отдел „Бюджет, счетоводство и делегирани дейности“ в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ 

Дата на публикуване 04.04.2022 г.

Обявление за конкурс за длъжността Главен счетоводител в отдел Бюджет, счетоводство и делегирани дейности в дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността
Обявление за конкурс за длъжността Главен счетоводител в отдел Бюджет, счетоводство и делегирани дейности в дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността 512 KB

Конкурс за длъжността Старши счетоводител в отдел „Бюджет, счетоводство и делегирани дейности“ в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“

Дата на публикуване 04.04.2022 г.

Обявление конкурс за длъжността Старши счетоводител в отдел Бюджет, счетоводство и делегирани дейности в дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността
Обявление конкурс за длъжността Старши счетоводител в отдел Бюджет, счетоводство и делегирани дейности в дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността 44 KB

Конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“, Главна дирекция „Социално подпомагане“

Дата на публикуване 21.03.2022 г.

Обявление за длъжността Младши експерт в отдел Социални услуги за пълнолетни лица , Главна дирекция Социално подпомагане
Обявление за длъжността Младши експерт в отдел Социални услуги за пълнолетни лица , Главна дирекция Социално подпомагане 78 KB

 

Конкурс за длъжността Главен социален работник, отдел „Социална закрила в Дирекция „Социално подпомагане“ – Айтос, Бургас, Павликени, Бяла Слатина,Кюстендил, Берковица, Карлово, Родопи, Разград, Смолян, Сердика, Слатина, Ботевград, Харманли, Велики Преслав

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

Обявление - Конкурс за длъжността Главен социален работник, отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Айтос, Бургас, Павликени, Бяла Слатина, Кюстендил, Берковица, Карлово, Родопи, Разград, Смолян, Сердика, Слатина, Ботевград, Харманли, Велики Преслав
Обявление - Конкурс за длъжността Главен социален работник, отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Айтос, Бургас, Павликени, Бяла Слатина, Кюстендил, Берковица, Карлово, Родопи, Разград, Смолян, Сердика, Слатина, Ботевград, Харманли, Велики Преслав 84 KB

 

Kонкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила“ в общ. Стражица, Твърдица, Правец

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

Обявление конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в общ. Стражица, Твърдица, Правец
Обявление конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в общ. Стражица, Твърдица, Правец 82 KB

 

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Айтос, Тетевен, Красно село, Слатина, Елин Пелин, Костинброд, Стара Загора, Ямбол

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

Обявление конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – общ. Айтос, Тетевен, Красно село, Слатина, Елин Пелин, Костинброд, Стара Загора, Ямбол
Обявление конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – общ. Айтос, Тетевен, Красно село, Слатина, Елин Пелин, Костинброд, Стара Загора, Ямбол 82 KB

 

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане“, общ. Варна, Радомир, Оборище, Слатина, Костинброд, Стара Загора

Дата на публикуване 15.03.2022 г.

Обявление конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги , в Дирекция Социално подпомагане , общ. Варна, Радомир, Оборище, Слатина,Костинброд, Стара Загора
Обявление конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги , в Дирекция Социално подпомагане , общ. Варна, Радомир, Оборище, Слатина,Костинброд, Стара Загора 83 KB

 

Конкурс за длъжността Началник отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане” - Царево, обл. Бургас, Дирекция „Социално подпомагане” - Варна, обл. Варна, Дирекция „Социално подпомагане” – Горна Оряховица, обл. Велико Търново, Дирекция „Социално подпомагане” – Бобов дол, обл. Кюстендил, Дирекция „Социално подпомагане” - Родопи, обл. Пловдив, Дирекция „Социално подпомагане” - Слатина, обл. София-град, Дирекция „Социално подпомагане” - Костинброд, обл. София-област, Дирекция „Социално подпомагане” - Пирдоп, обл. София-област, Дирекция „Социално подпомагане” - Гурково, обл. Стара Загора

Дата на публикуване 14.03.2022 г.

Обявление конкурс за длъжността Началник отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане” - Царево, Варна, Горна Оряховица, Бобов дол, Родопи, Слатина, Костинброд, Пирдоп, Гурково
Обявление конкурс за длъжността Началник отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане” - Царево, Варна, Горна Оряховица, Бобов дол, Родопи, Слатина, Костинброд, Пирдоп, Гурково 81 KB

 

Конкурс за длъжността Началник отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане” – Кърджали, обл. Кърджали; Дирекция „Социално подпомагане” – Червен бряг, обл. Плевен; Дирекция „Социално подпомагане” - Дулово, обл. Силистра; Дирекция „Социално подпомагане” – Хасково, обл. Хасково

Дата на публикуване 14.03.2022 г.

Обявление за конкурс за длъжността Началник отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Кърджали, обл. Кърджали; Червен бряг, обл. Плевен; Дулово, обл. Силистра; Хасково, обл. Хасково
Обявление за конкурс за длъжността Началник отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Кърджали, обл. Кърджали; Червен бряг, обл. Плевен; Дулово, обл. Силистра; Хасково, обл. Хасково 81 KB

 

Конкурс за длъжността Началник отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане” – Кюстендил, обл. Кюстендил; Дирекция „Социално подпомагане” - Сливен, обл. Сливен; Дирекция „Социално подпомагане” - Хасково, обл. Хасково; Дирекция „Социално подпомагане” – Нови пазар, обл. Шумен

Дата на публикуване 14.03.2022 г.

Обявление за конкурс за длъжността Началник отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане” – Кюстендил, обл. Кюстендил; Сливен, обл. Сливен; Хасково, обл. Хасково; Нови пазар, обл. Шумен
Обявление за конкурс за длъжността Началник отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане” – Кюстендил, обл. Кюстендил; Сливен, обл. Сливен; Хасково, обл. Хасково; Нови пазар, обл. Шумен 43 KB

 

Конкурс за длъжността Началник отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане” – Левски, обл. Плевен

Дата на публикуване 14.03.2022 г.

Обявление конкурс за длъжността Началник отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Левски, обл. Плевен
Обявление конкурс за длъжността Началник отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила в Дирекция Социално подпомагане” – Левски, обл. Плевен 43 KB

 

Конкурс за длъжността Старши експерт Информационно обслужване, отдел „Социална Закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Петрич, обл. Благоевград; Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Плевен, обл. Плевен; Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Кубрат, обл. Разград; Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Връбница, обл. София-град; Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Слатина, обл. София-град

Дата на публикуване 10.03.2022 г.

Обявление за конкурс за длъжността Старши експерт Информационно обслужване, отдел Социална Закрила в Дирекция Социално подпомагане – общ. Петрич, общ. Плевен, общ. Кубрат, общ. Връбница, обл. София-град; общ. Слатина, обл. София-град
Обявление за конкурс за длъжността Старши експерт Информационно обслужване, отдел Социална Закрила в Дирекция Социално подпомагане – общ. Петрич, общ. Плевен, общ. Кубрат, общ. Връбница, обл. София-град; общ. Слатина, обл. София-град 82 KB

 

Конкурс за длъжността Младши експерт Информационно обслужване, отдел „Социална Закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Кърджали, обл. Кърджали

Дата на публикуване 10.03.2022 г.

Обявление за конкурс за длъжността Младши експерт Информационно обслужване, отдел Социална Закрила в Дирекция Социално подпомагане – общ. Кърджали, обл. Кърджали
Обявление за конкурс за длъжността Младши експерт Информационно обслужване, отдел Социална Закрила в Дирекция Социално подпомагане – общ. Кърджали, обл. Кърджали 81 KB

 

Конкурс за длъжността Старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град, Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-област, дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Възраждане, обл. София-град, дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Младост, обл. София-град, дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Красно село, обл. София-град, дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Люлин, обл. София-град

Дата на публикуване 10.03.2022 г.

Обявление за конкурс за длъжността Старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град, Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-област, дирекция Социално подпомагане – общ. Възраждане, обл. София-град, дире
Обявление за конкурс за длъжността Старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град, Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-област, дирекция Социално подпомагане – общ. Възраждане, обл. София-град, дире 46 KB

 

Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Пловдив; Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Люлин, обл. София град; Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Елин Пелин, обл. София област

Дата на публикуване 01.03.2022 г.

Обявление за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Пловдив; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Люлин, обл. София град; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Елин Пелин, обл. София област
Обявление за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Пловдив; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Люлин, обл. София град; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Елин Пелин, обл. София област 520 KB

 

Конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане - Пазарджик и Регионална дирекция за социално подпомагане - Силистра

Дата на публикуване 11.02.2022 г.

Обявление за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане - Пазарджик и Регионална дирекция за социално подпомагане - Силистра
Обявление за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане - Пазарджик и Регионална дирекция за социално подпомагане - Силистра 77 KB

   

Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Ямбол; Дирекция „Социално подпомагане” – Варна, обл. Варна; Дирекция „Социално подпомагане” – Лом, обл. Монтана; Дирекция „Социално подпомагане” – Павликени, обл. Велико Търново

Дата на публикуване 04.02.2022 г.

Обявление за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Ямбол; Дирекция Социално подпомагане” – Варна, обл. Варна; Дирекция Социално подпомагане” – Лом, обл. Монтана; Дирекция Социално подпомагане” – Павликени, обл. Велико Тър
Обявление за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Ямбол; Дирекция Социално подпомагане” – Варна, обл. Варна; Дирекция Социално подпомагане” – Лом, обл. Монтана; Дирекция Социално подпомагане” – Павликени, обл. Велико Тър 520 KB

  

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Добрич, обл. Добрич; Дирекция „Социално подпомагане“ – Оборище, обл. София-град

Дата на публикуване 04.02.2022 г.

Обявление за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила в    Дирекция Социално подпомагане – Добрич, обл. Добрич; Дирекция Социално подпомагане – Оборище, обл. София-град
Обявление за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане – Добрич, обл. Добрич; Дирекция Социално подпомагане – Оборище, обл. София-град 81 KB

  

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград, обл. Благоевград; Дирекция „Социално подпомагане“ – Монтана, обл. Монтана

Дата на публикуване 04.02.2022 г.

Обявление за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето в    Дирекция Социално подпомагане – Благоевград, обл. Благоевград; Дирекция Социално подпомагане – Монтана, обл. Монтана
Обявление за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане – Благоевград, обл. Благоевград; Дирекция Социално подпомагане – Монтана, обл. Монтана 80 KB

  

Конкурс за длъжността Юрисконсулт в Дирекция „Социално подпомагане“ – Велинград, обл. Пазарджик, Дирекция „Социално подпомагане“ – Люлин, обл. София-град

Дата на публикуване 01.02.2022 г.

Обявление за конкурс за длъжността Юрисконсулт в Дирекция Социално подпомагане – Велинград, обл. Пазарджик, Дирекция Социално подпомагане – Люлин, обл. София-град
Обявление за конкурс за длъжността Юрисконсулт в Дирекция Социално подпомагане – Велинград, обл. Пазарджик, Дирекция Социално подпомагане – Люлин, обл. София-град 45 KB

  

Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Перник, Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град, Дирекция „Социално подпомагане“ – Търговище, обл. Търговище

Дата на публикуване 01.02.2022 г.

Обявление за конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Перник, Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град, Дирекция Социално подпомагане – Търговище, обл. Търговище
Обявление за конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Перник, Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град, Дирекция Социално подпомагане – Търговище, обл. Търговище 45 KB

  

Конкурс за длъжността Експерт по мрежова и информационна сигурност I степен в Агенцията за социално подпомагане

Дата на публикуване 14.01.2022 г.

Обявление за длъжността Експерт по мрежова и информационна сигурност I степен в Агенцията за социално подпомагане
Обявление за длъжността Експерт по мрежова и информационна сигурност I степен в Агенцията за социално подпомагане 517 KB

   

Конкурс за длъжността Главен експерт – 2 щ. бр. в отдел „Инвестиционна и стопанска дейност“, Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“

Дата на публикуване 14.01.2022 г.

Обявление за длъжността Главен експерт – 2 щ. бр. в отдел Инвестиционна и стопанска дейност , Дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността
Обявление за длъжността Главен експерт – 2 щ. бр. в отдел Инвестиционна и стопанска дейност , Дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността 513 KB

   

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“, Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора, обл.Стара Загора

Дата на публикуване 13.01.2022 г.

Обявление за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето , Дирекция Социално подпомагане – Стара Загора, обл. Стара Загора
Обявление за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето , Дирекция Социално подпомагане – Стара Загора, обл. Стара Загора 80 KB

   

Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Сливен; Дирекция „Социално подпомагане” – Девня, обл. Варна; Дирекция „Социално подпомагане” – Нови пазар, обл. Шумен; Дирекция „Социално подпомагане” – Раднево, обл. Стара Загора; Дирекция „Социално подпомагане” – Созопол, обл. Бургас

Дата на публикуване 13.01.2022 г.

Обявление за конкурс за длъжността Директор на  Регионална дирекция за социално подпомагане – Сливен; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Девня, обл. Варна; общ. Нови пазар, обл. Шумен; общ. Раднево, обл. Стара Загора; общ. Созопол, обл. Бургас
Обявление за конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Сливен; Дирекция Социално подпомагане” – общ. Девня, обл. Варна; общ. Нови пазар, обл. Шумен; общ. Раднево, обл. Стара Загора; общ. Созопол, обл. Бургас 520 KB

   

Конкурс за длъжността Началник отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане” – Гълъбово, обл. Стара Загора

Дата на публикуване 13.01.2022 г.

Обявление за длъжността Началник отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане” – Гълъбово, обл. Стара Загора
Обявление за длъжността Началник отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане” – Гълъбово, обл. Стара Загора 80 KB