logobgr

Конкурси по ЗДСл след 01.01.2021 г.

Необходими документи за участие в конкурс

Заявление за участие в конкурс
Заявление за участие в конкурс 52 KB
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) 497 KB

________________________________________________________________________________________

Конкурс за длъжността Юрисконсулт в дирекция „Правна и обществени поръчки“

Дата на публикуване 26.03.2021 г.

Обявление за конкурс за длъжността Юрисконсулт в дирекция Правна и обществени поръчки
Обявление за конкурс за длъжността Юрисконсулт в дирекция Правна и обществени поръчки 45 KB

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Административно обслужване“ в дирекция „Анализ и административно обслужване“

Дата на публикуване 25.03.2021 г.

Обявление за длъжността Главен експерт в отдел Административно обслужване в дирекция Анализ и административно обслужване
Обявление за длъжността Главен експерт в отдел Административно обслужване в дирекция Анализ и административно обслужване 74 KB

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Тутракан, обл. Силистра

Дата на публикуване 05.03.2021 г.

Обявление за конкурс за длъжността Началник на отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане” – общ. Тутракан, обл. Силистра
Обявление за конкурс за длъжността Началник на отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане” – общ. Тутракан, обл. Силистра 44 KB

Конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град

Дата на публикуване 25.02.2021 г.

Обявление за конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град
Обявление за конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град 77 KB

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Инвестиционна и стопанска дейност“, дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ - Централно управление

Дата на публикуване 25.02.2021 г.

Обявление за конкурс за длъжността Началник на отдел Инвестиционна и стопанска дейност , дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността - Централно управление
Обявление за конкурс за длъжността Началник на отдел Инвестиционна и стопанска дейност , дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността - Централно управление 46 KB

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Инвестиционна и стопанска дейност“, дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“- Централно управление 

Дата на публикуване 25.02.2021 г.

Обявление за конкурс за длъжността Главен експерт в Инвестиционна и стопанска дейност , дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността - Централно управление
Обявление за конкурс за длъжността Главен експерт в Инвестиционна и стопанска дейност , дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността - Централно управление 42 KB

Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Хасково

Дата на публикуване 25.02.2021 г.

Обявление за конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Хасково
Обявление за конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Хасково 506 KB

Kонкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ на Дирекция „Социално подпомагане“ – Видин,обл. Видин; Перник, обл. Перник; Слатина, обл. София-град; Лозенец, обл. София-град; Ямбол, обл. Ямбол

Дата на публикуване 18.02.2021 г.

Обявление за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги на: Дирекция Социално подпомагане – Видин, обл. Видин Дирекция Социално подпомагане – Перник, обл. Перник Дирекция Социално подпомаг
Обявление за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги на: Дирекция Социално подпомагане – Видин, обл. Видин Дирекция Социално подпомагане – Перник, обл. Перник Дирекция Социално подпомаг 44 KB

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Планиране и поддръжка на информационна и комуникационна инфраструктура“ на дирекция „Информационни системи“, ЦУ .

Дата на публикуване 17.02.2021 г.

Обявление за длъжността Главен експерт в отдел Планиране и поддръжка на информационна и комуникационна инфраструктура  на дирекция Информационни системи , ЦУ
Обявление за длъжността Главен експерт в отдел Планиране и поддръжка на информационна и комуникационна инфраструктура на дирекция Информационни системи , ЦУ 71 KB

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Закрила на детето“, Дирекция „Социално подпомагане“ – Гълъбово, обл. Стара Загора; Дирекция „Социално подпомагане“ – Костинброд, обл. София-област; Дирекция „Социално подпомагане“ – Якоруда, обл.Благоевград

Дата на публикуване 17.02.2021 г.

Обявление за длъжността Началник на отдел Закрила на детето , Дирекция Социално подпомагане – Гълъбово, обл. Стара Загора Дирекция Социално подпомагане – Костинброд, обл. София-област Дирекция Социално подпомагане – Якоруда, обл. Благоевград
Обявление за длъжността Началник на отдел Закрила на детето , Дирекция Социално подпомагане – Гълъбово, обл. Стара Загора Дирекция Социално подпомагане – Костинброд, обл. София-област Дирекция Социално подпомагане – Якоруда, обл. Благоевград 47 KB

Конкурс за длъжността главен социален работник в отдел „Социална закрила“, Дирекция „Социално подпомагане”, общ. Лозенец, обл. София-град /2 щ .бр./, Дирекция „Социално подпомагане”, общ. Тетевен, обл. Ловеч, Дирекция „Социално подпомагане”, общ. Харманли, обл. Хасково.

Дата на публикуване 17.02.2021 г.

Обявление за конкурс за длъжността главен социален работник в отдел Социална закрила , Дирекция Социално подпомагане”, общ. Лозенец, Дирекция Социално подпомагане”, общ. Тетевен, Дирекция Социално подпомагане”, общ. Харманли
Обявление за конкурс за длъжността главен социален работник в отдел Социална закрила , Дирекция Социално подпомагане”, общ. Лозенец, Дирекция Социално подпомагане”, общ. Тетевен, Дирекция Социално подпомагане”, общ. Харманли 44 KB

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Социална закрила“, Дирекция „Социално подпомагане“ – Първомай, обл. Пловдив; Дирекция „Социално подпомагане“ – Стамболийски, обл. Пловдив

Дата на публикуване 17.02.2021 г.

Обявление за длъжността Началник на отдел Социална закрила , Дирекция Социално подпомагане – Първомай, обл. Пловдив Дирекция Социално подпомагане – Стамболийски, обл. Пловдив
Обявление за длъжността Началник на отдел Социална закрила , Дирекция Социално подпомагане – Първомай, обл. Пловдив Дирекция Социално подпомагане – Стамболийски, обл. Пловдив 43 KB

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане”, общ. Русе, обл. Русе; Дирекция „Социално подпомагане”, общ. Връбница, обл. София-град; Дирекция „Социално подпомагане”, общ. Оборище, обл. София-град; Дирекция „Социално подпомагане”, общ. Младост, обл. София-град; Дирекция „Социално подпомагане”, общ. Своге, обл. София-обл.

Дата на публикуване 17.02.2021 г.

Обявление за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане”, общ. Русе, обл. Русе 	Дирекция Социално подпомагане”, общ. Връбница, обл. София-град 	Дирекция Социално подпомагане”, общ. Оборище, обл. Софи
Обявление за длъжността Главен социален работник в отдел Закрила на детето в Дирекция Социално подпомагане”, общ. Русе, обл. Русе Дирекция Социално подпомагане”, общ. Връбница, обл. София-град Дирекция Социално подпомагане”, общ. Оборище, обл. Софи 43 KB

Конкурс за длъжността Финансов контрольор в Агнция за социално подпомагане

Дата на публикуване 17.02.2021 г.

Обявление за длъжността Финансов контрольор
Обявление за длъжността Финансов контрольор 74 KB

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Социални услуги за деца“, дирекция „Закрила на детето“

Дата на публикуване 17.02.2021 г.

Обявление за длъжността Главен експерт в отдел Социални услуги за деца , Дирекция Закрила на детето
Обявление за длъжността Главен експерт в отдел Социални услуги за деца , Дирекция Закрила на детето 72 KB

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Търгове“ в дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“

Дата на публикуване 12.02.2021 г.

Обявление за конкурс за длъжността Главен експерт в отдел Търгове в дирекция Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция
Обявление за конкурс за длъжността Главен експерт в отдел Търгове в дирекция Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция 43 KB

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Програмиране и подбор на операции“ в дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“

Дата на публикуване 12.02.2021 г.

Обявление за конкурс за длъжността Главен експерт в отдел Програмиране и подбор на операции в дирекция Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция
Обявление за конкурс за длъжността Главен експерт в отдел Програмиране и подбор на операции в дирекция Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция 43 KB

Конкурс за длъжността Главен експерт-психолог в отдел „Закрила на детето” Дирекция „Социално подпомагане“ – Тетевен, обл. Ловеч, Дирекция „Социално подпомагане“ Слатина, обл. София-град

Дата на публикуване 22.01.2021 г.

Обявление за конкурс за длъжността Главен експерт-психолог в отдел Закрила на детето” Дирекция Социално подпомагане – Тетевен, обл. Ловеч, Дирекция Социално подпомагане  Слатина, обл. София-град
Обявление за конкурс за длъжността Главен експерт-психолог в отдел Закрила на детето” Дирекция Социално подпомагане – Тетевен, обл. Ловеч, Дирекция Социално подпомагане Слатина, обл. София-град 44 KB

Kонкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Пещера, обл. Пазарджик; Дирекция „Социално подпомагане“ – Дулово, обл. Силистра; Дирекция „Социално подпомагане“ – Слатина, обл. София-град

Дата на публикуване 11.01.2021 г.

Обявление за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане – Пещера, обл. Пазарджик; Дирекция Социално подпомагане – Дулово, обл. Силистра; Дирекция Социално п
Обявление за длъжността Главен социален работник в отдел Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги в Дирекция Социално подпомагане – Пещера, обл. Пазарджик; Дирекция Социално подпомагане – Дулово, обл. Силистра; Дирекция Социално п 43 KB