logobgr

Достъп до обществена информация

Закон за достъп до обществена информация
Закон за достъп до обществена информация 1.78 MB
Упътване достъп до обществена информация на потребители на АСП
Упътване достъп до обществена информация на потребители на АСП 306 KB
Заявление за достъп до обществена информация
Заявление за достъп до обществена информация 12 KB
Протокол за приемане на устно заявление за за достъп до обществена информация
Протокол за приемане на устно заявление за за достъп до обществена информация 12 KB
Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване
Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване 12 KB
Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя
Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя 12 KB
Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от Агенция за социално подпомагане
Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от Агенция за социално подпомагане 311 KB

Достъпът до обществена информация, съхранявана в Агенцията за социално подпомагане (АСП) се предоставя на заявителите по реда, предвиден в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и съгласно Вътрешните правила на АСП, след подаване и регистриране на заявление-образец.

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2023 година

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2023 година
Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2023 година 215 KB

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2022 година

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2022 година
Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2022 година 215 KB

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2021 година

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2021 година
Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2021 година 217 KB

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2020 година

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2020 година
Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2020 година 209 KB

Списък на категориите информация, подлежаща на публукуване в интернет за сферата на дейност на Агенция за социално подпомагане

Списък на категориите информация, подлежаща на публукуване в интернет за сферата на дейност на Агенция за социално подпомагане
Списък на категориите информация, подлежаща на публукуване в интернет за сферата на дейност на Агенция за социално подпомагане 110 KB

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2019 година

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2019 година
Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2019 година 54 KB

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2018 година

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2018 година
Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2018 година 16 KB

Списък на категориите информация, подлежаща на публукуване в интернет за сферата на дейност на Агенция за социално подпомагане

Списък на категориите информация
Списък на категориите информация 275 KB

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2017 година

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2017 година
Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2017 година 29 KB

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2016 година

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2016 година
Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2016 година 12 KB

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2015 година

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2015 година
Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2015 година 24 KB

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2014 година

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2014 година
Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2014 година 23 KB

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2013 година

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2013 година
Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2013 година 23 KB

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2012 година

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2012 година
Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2012 година 23 KB

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2011 година

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2011 година
Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2011 година 22 KB

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2010 година

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2010 година
Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2010 година 21 KB

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2009 година

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2009 година
Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2009 година 21 KB