logobgr

Законодателство

Национална нормативна уредба

Кодекси

Етичен кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги
Етичен кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги 8.01 MB
Семеен кодекс
Семеен кодекс 3.11 MB
Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс в сила от 22.12.2023 г.
Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс в сила от 22.12.2023 г. 305 KB
Кодекс за социално осигуряване
Кодекс за социално осигуряване 25.37 MB
Административнопроцесуален кодекс
Административнопроцесуален кодекс 7.30 MB
Конвенция за защита на правата на човека
Конвенция за защита на правата на човека 1.52 MB
Конвенция за правата на хора с увреждания
Конвенция за правата на хора с увреждания 1.88 MB
Граждански процесуален кодекс
Граждански процесуален кодекс 11.94 MB

Закони

Закон за българския жестов език
Закон за българския жестов език 254 KB
Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. 6.62 MB
Закон за социалните услуги
Закон за социалните услуги 587 KB
Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците
Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците 519 KB
Закон за социално подпомагане
Закон за социално подпомагане 1.66 MB
Закон за гражданската регистрация
Закон за гражданската регистрация 3.51 MB
Закон за защита на лични данни
Закон за защита на лични данни 2.98 MB
Закон за закрила на детето
Закон за закрила на детето 76 KB
Закон за семейни помощи за деца
Закон за семейни помощи за деца 2.15 MB
Закон за хората с увреждания
Закон за хората с увреждания 435 KB
Закон за личната помощ
Закон за личната помощ 255 KB
Закон за военноинвалидите и военнопострадалите
Закон за военноинвалидите и военнопострадалите 233 KB
Закон за ветераните от войните
Закон за ветераните от войните 269 KB
Закон за здравето
Закон за здравето 897 KB
Закон за здравното осигуряване
Закон за здравното осигуряване 854 KB
Закон за лечебните заведения
Закон за лечебните заведения 764 KB
Закон за защита от домашното насилие
Закон за защита от домашното насилие 65 KB
Закон за обществените поръчки
Закон за обществените поръчки 14.36 MB
Закон за пътищата
Закон за пътищата 675 KB

Правилници

Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги
Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги 2.60 MB
Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето
Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето 68 KB
Устройствен правилник на Агенцията за социално подпомагане
Устройствен правилник на Агенцията за социално подпомагане 455 KB
Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане
Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане 484 KB
Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца 670 KB
Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания
Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания 550 KB
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания 433 KB
Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи 1.45 MB
Правилник за прилагане на Закона за защита от домашното насилие
Правилник за прилагане на Закона за защита от домашното насилие 87 KB
Правилник за прилагане на закона за ветераните от войните
Правилник за прилагане на закона за ветераните от войните 1.12 MB
Правилник за издаване на българските лични документи
Правилник за издаване на българските лични документи 2.16 MB
Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки
Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки 3.61 MB

Решения на Министерски съвет

Постановление № 84 от 31 май 2023 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на ППЗЗДет
Постановление № 84 от 31 май 2023 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на ППЗЗДет 468 KB
Постановление № 497 от 29 декември 2022 г. на Министерски съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната за 2023 г.
Постановление № 497 от 29 декември 2022 г. на Министерски съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната за 2023 г. 380 KB
ПМС № 286 от 21.09.2022 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2023 г.
ПМС № 286 от 21.09.2022 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2023 г. 135 KB
ПМС № 383 от 30.11.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г. за изплащане на еднократна финансова помощ за отопление
ПМС № 383 от 30.11.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г. за изплащане на еднократна финансова помощ за отопление 251 KB
ПМС № 349 от 27.10.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г. за изплащане на еднократна финансова подкрепа за отопление за компенсиране на увеличените цени на енергоизточниците
ПМС № 349 от 27.10.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г. за изплащане на еднократна финансова подкрепа за отопление за компенсиране на увеличените цени на енергоизточниците 288 KB
Решение № 826 от 25 ноември 2021 година за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка
Решение № 826 от 25 ноември 2021 година за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка 547 KB
Решение № 50 от 03.02.2022 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г.
Решение № 50 от 03.02.2022 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г. 1.54 MB
Решение № 641 от 01.09.2021 г. на Министерския съвет за определяне на максималния размер на средствата за заплащане на един час безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език
Решение № 641 от 01.09.2021 г. на Министерския съвет за определяне на максималния размер на средствата за заплащане на един час безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език 54 KB
ПМС № 322 от 23.11.2020 г. за изменение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
ПМС № 322 от 23.11.2020 г. за изменение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 314 KB
ПМС №155 от 21.07.2020 г. за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020-2021 година
ПМС №155 от 21.07.2020 г. за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020-2021 година 1.07 MB
ПМС 350 на МС от 19.12.2019 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната
ПМС 350 на МС от 19.12.2019 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната 8 KB
Решение на Министерски съвет № 208 от 16.04.2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.
Решение на Министерски съвет № 208 от 16.04.2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. 60 KB
ПМС 275 от 1.11.2019 г. за определяне на размера на линията на бедност за страната за 2020 г.
ПМС 275 от 1.11.2019 г. за определяне на размера на линията на бедност за страната за 2020 г. 3 KB
Решение № 277 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.
Решение № 277 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г. 475 KB
Решение № 286 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г.
Решение № 286 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г. 61 KB
ПМС 305 от 19.12.2017 г. за определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доход
ПМС 305 от 19.12.2017 г. за определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доход 99 KB
Решение № 304 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г.
Решение № 304 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. 1.17 MB
Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет
Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет 102 KB
Инструкция № Iз-2673 от 10.11.2010 г. за реда за осъществяване на взаимодействието между органите на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на труда и социалната политика при защита от домашно насилие
Инструкция № Iз-2673 от 10.11.2010 г. за реда за осъществяване на взаимодействието между органите на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на труда и социалната политика при защита от домашно насилие 36 KB
Постановление № 6 от 15 януари 2009 г. За определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доход, в сила от 01.01.2009 г.
Постановление № 6 от 15 януари 2009 г. За определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доход, в сила от 01.01.2009 г. 23 KB
Постановление № 17 от 31 януари 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участ
Постановление № 17 от 31 януари 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участ 19 KB
Постановление № 286 на МС от 19.08.2021 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2022 г.
Постановление № 286 на МС от 19.08.2021 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2022 г. 189 KB

Наредби

Наредба за качеството на социалните услуги, приета с ПМС 135 от 22.06.2022 г.
Наредба за качеството на социалните услуги, приета с ПМС 135 от 22.06.2022 г. 960 KB
Наредба за планирането на социалните услуги Приета с ПМС № 133 от 06.04.2021 г.
Наредба за планирането на социалните услуги Приета с ПМС № 133 от 06.04.2021 г. 35 KB
Наредба № РД-06-51 от 27.08.2021 г. за условията и реда за осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език
Наредба № РД-06-51 от 27.08.2021 г. за условията и реда за осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език 474 KB
Наредба №3 от 24.08.2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните
Наредба №3 от 24.08.2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните 4.77 MB
Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет
Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет 559 KB
Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция
Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция 36 KB
Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби 118 KB
Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях
Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях 41 KB
Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца
Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца 92 KB
Наредба № РД-07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване
Наредба № РД-07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване 78 KB
Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ в сила от 16.07.2021 г.
Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ в сила от 16.07.2021 г. 2.20 MB
Наредба РД 07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
Наредба РД 07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление 354 KB
Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи д
Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи д 530 KB
Наредба № Н-20 от 15 декември 2008 г. за условията и реда за компенсиране на стойността на безплатните винетки, получени от лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни ув
Наредба № Н-20 от 15 декември 2008 г. за условията и реда за компенсиране на стойността на безплатните винетки, получени от лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни ув 34 KB
Наредба № РД-07-8 от 24.07.2019 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания
Наредба № РД-07-8 от 24.07.2019 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания 238 KB
Наредба № 2 от 29.07.2016 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите
Наредба № 2 от 29.07.2016 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите 597 KB
Наредба за медицинската експертиза
Наредба за медицинската експертиза 996 KB

Методики

Методика за подбор на лица с трайни увреждания
Методика за подбор на лица с трайни увреждания 1.18 MB
Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания
Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания 1.06 MB
Методика за разпределение на средствата по фонд  Социална закрила
Методика за разпределение на средствата по фонд Социална закрила 431 KB

Заповеди

Заповед №РД01-366/22.05.2019 г. за утвърждаване на списък на помощните средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания
Заповед №РД01-366/22.05.2019 г. за утвърждаване на списък на помощните средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания 46 KB
Заповед №РД01-365/22.05.2019 г. за определяне на максимални размери на целевите помощи за изработване, покупка и/или ремонт на ПСПСМИ за хората с увреждания
Заповед №РД01-365/22.05.2019 г. за определяне на максимални размери на целевите помощи за изработване, покупка и/или ремонт на ПСПСМИ за хората с увреждания 459 KB
Заповед №РД01-364/22.05.2019 г. за утвърждаване на списък на медицинските изделия, предназначени за хората с увреждания
Заповед №РД01-364/22.05.2019 г. за утвърждаване на списък на медицинските изделия, предназначени за хората с увреждания 83 KB
Заповед № РД 01-508 от 19.06.2018 г. за определяне на пределни размери (лимити) на помощите за изработване, покупка или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия
Заповед № РД 01-508 от 19.06.2018 г. за определяне на пределни размери (лимити) на помощите за изработване, покупка или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия 647 KB
Заповед № РД01-189/09.03.2018 г. за утвърждаване на нов списък на медицинските изделия
Заповед № РД01-189/09.03.2018 г. за утвърждаване на нов списък на медицинските изделия 140 KB
Заповед №РД01-319 от 02.04.2008 г. на министъра на труда и социалната политика за определяне на пределни размери /лимити/ на помощите за изработване, покупка или ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения, и медицински изделия за хората с увр
Заповед №РД01-319 от 02.04.2008 г. на министъра на труда и социалната политика за определяне на пределни размери /лимити/ на помощите за изработване, покупка или ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения, и медицински изделия за хората с увр 7.24 MB
Заповед №РД01-328 от 04.04.2008 г. на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване на Списък на помощните средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания
Заповед №РД01-328 от 04.04.2008 г. на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване на Списък на помощните средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания 366 KB
Заповед №РД01-329 от 04.04.2008 г. на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване на Списък на медицинските изделия за хората с увреждания
Заповед №РД01-329 от 04.04.2008 г. на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване на Списък на медицинските изделия за хората с увреждания 773 KB
Заповед №РД01-514 от 09.06.2008 г. на министъра на труда и социалната политика за допълване на Списък на помощните средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания
Заповед №РД01-514 от 09.06.2008 г. на министъра на труда и социалната политика за допълване на Списък на помощните средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания 366 KB

Списък на действащите двустранни международни договори за социална сигурност

Спогодбите с държави – членки на Европейския съюз, сключени и влезли в сила преди 1 януари 2007 г. или по-късни дати на присъединяване на нови държави, не са изброени в настоящия списък, тъй като от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз, в отношенията между България и съответната друга държава членка техните разпоредби са заместени от координационните регламента за социална сигурност – Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, а от 2010 г. – Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност.

Спогодба по държавното обществено осигуряване между Народна република България и Народна република Албания
Спогодба по държавното обществено осигуряване между Народна република България и Народна република Албания 212 KB
Конвенция по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия
Конвенция по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия 278 KB
Спогодба между Народна република България и Социалистическа народна либийска арабска джамахирия по социалното осигуряване
Спогодба между Народна република България и Социалистическа народна либийска арабска джамахирия по социалното осигуряване 419 KB
Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за изплащане на български пенсии в Република Турция
Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за изплащане на български пенсии в Република Турция 419 KB
Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване
Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване 452 KB
Споразумение между Националния осигурителен институт на Република България и Министерството на труда и социалната политика на Украйна за прилагане на договора между Република България и Украйна за социално осигуряване от 04.09.2001 г.
Споразумение между Националния осигурителен институт на Република България и Министерството на труда и социалната политика на Украйна за прилагане на договора между Република България и Украйна за социално осигуряване от 04.09.2001 г. 4.09 MB
Договор между Република България и Република Македония за социално осигуряване
Договор между Република България и Република Македония за социално осигуряване 462 KB
Договор между Република България и Република Молдова за социално осигуряване
Договор между Република България и Република Молдова за социално осигуряване 275 KB
Административно споразумение за прилагане на договора между Република България и Република Молдова за социално осигуряване
Административно споразумение за прилагане на договора между Република България и Република Молдова за социално осигуряване 256 KB
Спогодба между Република България и държавата Израел за социална сигурност
Спогодба между Република България и държавата Израел за социална сигурност 269 KB
Административно споразумение за прилагане на спогодбата между Република България и Държавата Израел за социална сигурност
Административно споразумение за прилагане на спогодбата между Република България и Държавата Израел за социална сигурност 256 KB
Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност
Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност 501 KB
Споразумение между Министъра на труда и социалната политика на Република България и Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Руската федерация за прилагане на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г.
Споразумение между Министъра на труда и социалната политика на Република България и Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Руската федерация за прилагане на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г. 550 KB
Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Корея
Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Корея 277 KB
Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност
Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност 314 KB
Административно споразумение за прилагане на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност
Административно споразумение за прилагане на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност 291 KB
Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада
Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада 365 KB
Административна спогодба между правителството на Република България и правителството на Канада за прилагане на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада
Административна спогодба между правителството на Република България и правителството на Канада за прилагане на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада 344 KB
Спогодба между Република България и Черна гора за социална сигурност
Спогодба между Република България и Черна гора за социална сигурност 294 KB
Административно споразумение за прилагане на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност
Административно споразумение за прилагане на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност 243 KB
Спогодба за социална сигурност между Република България и Тунизийската република
Спогодба за социална сигурност между Република България и Тунизийската република 288 KB
Административно споразумение за прилагането на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската Република
Административно споразумение за прилагането на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската Република 263 KB
Спогодба за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан
Спогодба за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан 267 KB
Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек- провинция на Канада
Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек- провинция на Канада 388 KB
Административно споразумение за изпълнение на Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек- провинция на Канада
Административно споразумение за изпълнение на Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек- провинция на Канада 305 KB