logobgr

Предварителни обявления

План-график за провеждане на програмирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2024 г.

Тип процедура:
Предварителнo обявлениe
Статус:
В процес на възлагане
Дата на публикуване:
23.02.2024 10:39
Детайли

Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2023 г.

Тип процедура:
Предварителнo обявлениe
Статус:
В процес на възлагане
Дата на публикуване:
01.02.2023 12:25
Детайли

Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2022 г.

Тип процедура:
Предварителнo обявлениe
Статус:
В процес на възлагане
Дата на публикуване:
04.02.2022 15:55
Детайли

Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2021 г.

Тип процедура:
Предварителнo обявлениe
Статус:
В процес на възлагане
Дата на публикуване:
08.02.2021 16:30
Детайли

Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2020 г.

Тип процедура:
Предварителнo обявлениe
Статус:
В процес на възлагане
Дата на публикуване:
14.02.2020 09:59
Детайли
Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2019 г.
Тип процедура:
Предварителнo обявлениe
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
13.02.2019 15:55
Детайли

Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2018 г.

Тип процедура:
Предварителнo обявлениe
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
21.02.2018 00:00
Детайли
Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2017г
Тип процедура:
Предварителнo обявлениe
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
08.02.2017 00:00
Детайли