logobgr
flagImg

Агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

EN

Предварителни обявления

Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2022 г.

Дата на публикуване
04.02.2022 15:55

Тип процедура
Предварителнo обявлениe
Статус
В процес на възлагане
Детайли

Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2021 г.

Дата на публикуване
08.02.2021 16:30

Тип процедура
Предварителнo обявлениe
Статус
В процес на възлагане
Детайли

Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2020 г.

Дата на публикуване
14.02.2020 09:59

Тип процедура
Предварителнo обявлениe
Статус
В процес на възлагане
Детайли
Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2019 г.
Дата на публикуване
13.02.2019 15:55

Тип процедура
Предварителнo обявлениe
Статус
Обявена
Детайли
Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2018 г.
Дата на публикуване
21.02.2018 00:00

Тип процедура
Предварителнo обявлениe
Статус
Обявена
Детайли
Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2017г
Дата на публикуване
08.02.2017 00:00

Тип процедура
Предварителнo обявлениe
Статус
Обявена
Номер на поръчка
-
Детайли