logobgr
с лице към хората

ФОРМУЛЯР ЗА УДОВОЛЕТВОРЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Информация за подателя

Вие сте:

В коя възрастова група попадате?

Притежавате ли ЕР на ТЕЛК?

Предоставяне на административни услуги

1. Удовлетворен ли сте от качеството на административно обслужване в Центъра за информация и услуги

2. Информацията, която получихте беше ли ясна, точна и разбираема?

3. Служителите в Центъра за информация и услуги отнасяха ли се вежливо и с уважение към Вас?

4. Коя част от административното обслужване според Вас се нуждае от подобрение?

Въведете кода от картинката!

0144