logobgr

Конкурси по ЗДСл след 01.01.2024 г.

Необходими документи за участие в конкурс
Дата на публикуване: 12.01.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността главен социален работник, отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Радомир, обл. Перник
Дата на публикуване: 03.04.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността главен експерт ЗД в: Регионална дирекция за социално подпомагане – Монтана и Регионална дирекция за социално подпомагане – София област
Дата на публикуване: 02.04.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе
Дата на публикуване: 02.04.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността старши социален работник в отдел „Социална закрила” в Дирекция „Социално подпомагане” – Слатина, обл. София-град
Дата на публикуване: 29.03.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността старши социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция за „Социално подпомагане“ – Шумен, обл. Шумен; Дирекция за „Социално подпомагане“ – Ракитово, обл. Пазарджик
Дата на публикуване: 29.03.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността старши социален работник, отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Възраждане, обл. София-град; Дирекция „Социално подпомагане“ – Красно село, обл. София-град
Дата на публикуване: 29.03.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността юрисконсулт в Дирекция „Социално подпомагане“ – Исперих, обл. Разград, отдел „Закрила на детето“
Дата на публикуване: 28.03.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Управление на човешките ресурси“, дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността“
Дата на публикуване: 15.03.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността старши експерт отдел „Социални и семейни помощи“ в Главна дирекция "Социално подпомагане" – 1 щатна бройка
Дата на публикуване: 12.03.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността главен експерт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Ловеч
Дата на публикуване: 23.02.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността началник на отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Красно село, обл. София-град
Дата на публикуване: 06.02.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността началник на отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Тутракан, обл. Силистра
Дата на публикуване: 06.02.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Дирекция “Правна и обществени поръчки”, отдел „Обществени поръчки“
Дата на публикуване: 06.02.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността главен юрисконсулт в Дирекция “Правна и обществени поръчки”, отдел „Правно обслужване“
Дата на публикуване: 06.02.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността началник на отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Раковски, обл. Пловдив Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Търговище, обл. Търговище
Дата на публикуване: 01.02.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Перник; Дирекция „Социално подпомагане“ – Сердика, обл. София-град, отдел „Закрила на детето“
Дата на публикуване: 23.01.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град
Дата на публикуване: 17.01.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град
Дата на публикуване: 17.01.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Раковски, обл. Пловдив
Дата на публикуване: 16.01.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността началник на отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги” в: Дирекция „Социално подпомагане” – Велики Преслав, обл. Шумен
Дата на публикуване: 16.01.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността юрисконсулт в Дирекция „Социално подпомагане“ – Младост, обл. София-град, отдел „Закрила на детето“
Дата на публикуване: 15.01.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен социален работник, отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Нови пазар, обл. Шумен Дирекция „Социално подпомагане“ – Перник, обл. Перник Дирекция „Социално подпомагане“ – Сердика, обл. София-град
Дата на публикуване: 12.01.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол, обл. Ямбол; Дирекция „Социално подпомагане“ – Раковски, обл. Пловдив; Дирекция „Социално подпомагане“ – Оборище, обл. София; Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, обл. Русе.
Дата на публикуване: 12.01.2024г.
Детайли