logobgr

Конкурси по ЗДСл след 01.01.2024 г.

Необходими документи за участие в конкурс
Дата на публикуване: 12.01.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността главен експерт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Ловеч
Дата на публикуване: 23.02.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността началник на отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Красно село, обл. София-град
Дата на публикуване: 06.02.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността началник на отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Тутракан, обл. Силистра
Дата на публикуване: 06.02.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Дирекция “Правна и обществени поръчки”, отдел „Обществени поръчки“
Дата на публикуване: 06.02.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността главен юрисконсулт в Дирекция “Правна и обществени поръчки”, отдел „Правно обслужване“
Дата на публикуване: 06.02.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността началник на отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Раковски, обл. Пловдив Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Търговище, обл. Търговище
Дата на публикуване: 01.02.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Перник; Дирекция „Социално подпомагане“ – Сердика, обл. София-град, отдел „Закрила на детето“
Дата на публикуване: 23.01.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град
Дата на публикуване: 17.01.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град
Дата на публикуване: 17.01.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Раковски, обл. Пловдив
Дата на публикуване: 16.01.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността началник на отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги” в: Дирекция „Социално подпомагане” – Велики Преслав, обл. Шумен
Дата на публикуване: 16.01.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността юрисконсулт в Дирекция „Социално подпомагане“ – Младост, обл. София-град, отдел „Закрила на детето“
Дата на публикуване: 15.01.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен социален работник, отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Нови пазар, обл. Шумен Дирекция „Социално подпомагане“ – Перник, обл. Перник Дирекция „Социално подпомагане“ – Сердика, обл. София-град
Дата на публикуване: 12.01.2024г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол, обл. Ямбол; Дирекция „Социално подпомагане“ – Раковски, обл. Пловдив; Дирекция „Социално подпомагане“ – Оборище, обл. София; Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, обл. Русе.
Дата на публикуване: 12.01.2024г.
Детайли