logobgr

Конкурси по ЗДСл след 01.01.2023 г.

Необходими документи за участие в конкурс
Дата на публикуване: 07.02.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжност „главен експерт“ в отдел „Мониторинг и оценка“, дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” – Централно управление
Дата на публикуване: 05.12.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Перник и Дирекция „Социално подпомагане“ – Сердика, обл. София-град, отдел „Закрила на детето“
Дата на публикуване: 30.11.2023г.
Детайли
Kонкурс за длъжност Главен експерт-психолог в отдел „Закрила на детето”, Дирекция „Социално подпомагане“ – Лозенец, обл. София-град“
Дата на публикуване: 22.11.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността главен експерт „Закрила на детето“ в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-област
Дата на публикуване: 17.11.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ Дирекция „Социално подпомагане” – Слатина, обл. София-град
Дата на публикуване: 17.11.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността „директор“ на дирекция „Правна и обществени поръчки“ – Централно управление
Дата на публикуване: 14.11.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Младост, обл. София-град
Дата на публикуване: 13.11.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността главен социален работник в отдел „Социална закрила“ в: Дирекция „Социално подпомагане” – Велинград, обл. Пазарджик; Дирекция „Социално подпомагане” – Кубрат, обл. Разград; Дирекция „Социално подпомагане” – Берковица, обл. Монтана
Дата на публикуване: 31.10.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността началник на отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Омуртаг, обл. Търговище и Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Търговище, обл. Търговище
Дата на публикуване: 25.10.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжност юрисконсулт в Дирекция „Социално подпомагане“- Горна Оряховица, обл. Велико Търново и Дирекция „Социално подпомагане“ – Младост, обл.София-град
Дата на публикуване: 24.10.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжност Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция за социално подпомагане – Раковски, обл. Пловдив и Дирекция за социално подпомагане – Русе, обл. Русе
Дата на публикуване: 20.10.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Старши експерт „Информационно обслужване“ отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив, обл. Пловдив
Дата на публикуване: 16.10.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град и Регионална дирекция за социално подпомагане - Враца
Дата на публикуване: 13.10.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“ в Главна дирекция „Социално подпомагане“
Дата на публикуване: 12.10.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Юрисконсулт – 2 щ. бр. в дирекция „Правна и обществени поръчки“ в ЦУ на АСП
Дата на публикуване: 12.10.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция „Правна и обществени поръчки“ в ЦУ на АСП
Дата на публикуване: 12.10.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен юрисконсулт – 2 щ. бр. в дирекция „Правна и обществени поръчки“ в ЦУ на АСП
Дата на публикуване: 12.10.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град, дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Младост, обл. София-град, дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Люлин, обл. София-град
Дата на публикуване: 10.10.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Експерт по мрежова и информационна сигурност I степен, ЦУ
Дата на публикуване: 06.10.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжност Главен социален работник в Дирекция „ Социално подпомагане“ – Люлин, обл. София-град в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“
Дата на публикуване: 21.09.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Ямбол
Дата на публикуване: 19.09.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен експерт-психолог в Дирекция „Социално подпомагане“ – Лозенец, обл. София-град в отдел „Закрила на детето“
Дата на публикуване: 01.09.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Стражица, обл. Велико Търново
Дата на публикуване: 31.08.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността началник на отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Твърдица, обл. Сливен
Дата на публикуване: 31.08.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Добрич,София област и Дирекция „Социално подпомагане“ – Кърджали, отдел „Закрила на детето“
Дата на публикуване: 31.08.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжност Юрисконсулт в Дирекция „Социално подпомагане“- Горна Оряховица, обл. Велико Търново и Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град
Дата на публикуване: 30.08.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен юрисконсулт в дирекция „Правна и обществени поръчки“, ЦУ
Дата на публикуване: 30.08.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция „Правна и обществени поръчки“, ЦУ
Дата на публикуване: 30.08.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Юрисконсулт - 2 щатни бройки в дирекция „Правна и обществени поръчки” , ЦУ
Дата на публикуване: 30.08.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град и Регионална дирекция за социално подпомагане - Враца
Дата на публикуване: 25.08.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Асеновград, обл. Пловдив
Дата на публикуване: 25.08.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен експерт в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-област, Регионална дирекция за социално подпомагане – Бургас
Дата на публикуване: 25.08.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Старши експерт „Информационно обслужване“ отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Сердика, Търговище, Красно село и Регионална дирекция за социално подпомагане - Видин
Дата на публикуване: 24.08.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен вътрешен одитор – 2 щатни бройки Дирекция „Вътрешен одит”, ЦУ
Дата на публикуване: 22.08.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Закрила на детето“ в ЦУ на АСП
Дата на публикуване: 21.08.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция за социално подпомагане – Ямбол, обл. Ямбол и Дирекция за социално подпомагане -Хаджидимово, обл.Благоевград
Дата на публикуване: 21.08.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Управление на човешките ресурси“, Дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността”, ЦУ
Дата на публикуване: 18.08.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността началник на отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Кубрат, обл. Разград
Дата на публикуване: 16.08.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Мониторинг и оценка“ в Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” – Централно управление
Дата на публикуване: 16.08.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността началник на отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Вълчи дол, обл. Варна
Дата на публикуване: 18.07.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен експерт УЧР, дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността“-Централно управление
Дата на публикуване: 17.07.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен експерт „Социална закрила“ в Регионална дирекция за социално подпомагане – Стара Загора
Дата на публикуване: 14.07.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град, Регионална дирекция за социално подпомагане – София-област, Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Младост, обл. София-град, Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Люлин, обл. София-град, Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Бяла, обл.Русе
Дата на публикуване: 11.07.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността началник на отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги” в Дирекция „Социално подпомагане” – Вълчи дол, обл. Варна
Дата на публикуване: 07.07.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността началник на отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Кубрат, обл. Разград
Дата на публикуване: 05.07.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Началник отдел „Закрила на детето“ Дирекция „Социално подпомагане” - Тервел,Търговище,Ямбол.
Дата на публикуване: 05.07.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град и Регионална дирекция за социално подпомагане - Враца
Дата на публикуване: 27.06.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – София обл.
Дата на публикуване: 17.05.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Дирекция „Социално подпомагане“ – Кюстендил, обл. Кюстендил
Дата на публикуване: 04.05.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Брегово, обл. Видин
Дата на публикуване: 25.04.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността - старши експерт „Информационно обслужване“ в Регионална дирекция за социално подпомагане – Бургас, Дирекция „Социално подпомагане“ – Търговище, Дирекция „Социално подпомагане“ – Красно село
Дата на публикуване: 21.04.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Кърджали
Дата на публикуване: 18.04.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността „Директор“ на дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Красно село, обл. София-град
Дата на публикуване: 05.04.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността началник на отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Септември, обл. Пазарджик
Дата на публикуване: 04.04.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността началник на отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Ямбол, обл. Ямбол
Дата на публикуване: 04.04.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Началник на отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Твърдица, обл. Сливен
Дата на публикуване: 04.04.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен вътрешен одитор в дирекция „Вътрешен одит“ – 2 щатни бройки
Дата на публикуване: 15.03.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Раковски, Елин Пелин, Възраждане, Слатина, Красно село, Видин
Дата на публикуване: 28.02.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град, обл. София
Дата на публикуване: 17.02.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град и гр. София-област, дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Сердика, общ. Младост, общ. Люлин
Дата на публикуване: 07.02.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив, обл. Пловдив, Каварна, обл. Добрич, Кубрат, обл. Разград, Свищов, обл. Велико Търново, Сливен, обл. Сливен, Златоград, обл. Смолян
Дата на публикуване: 01.02.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Експерт по мрежова и информационна сигурност I степен в Агенцията за социално подпомагане
Дата на публикуване: 25.01.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжност Главен експерт в отдел „Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111“, Главна дирекция „Социално подпомагане” – Централно управление
Дата на публикуване: 13.01.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Кърджали и Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София
Дата на публикуване: 10.01.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността началник на отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Твърдица, обл. Сливен
Дата на публикуване: 09.01.2023г.
Детайли