logobgr

Конкурси по ЗДСл след 01.01.2023 г.

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив, обл. Пловдив, Каварна, обл. Добрич, Кубрат, обл. Разград, Свищов, обл. Велико Търново, Сливен, обл. Сливен, Златоград, обл. Смолян
Дата на публикуване: 01.02.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Експерт по мрежова и информационна сигурност I степен в Агенцията за социално подпомагане
Дата на публикуване: 25.01.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжност Главен експерт в отдел „Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111“, Главна дирекция „Социално подпомагане” – Централно управление
Дата на публикуване: 13.01.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Кърджали и Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София
Дата на публикуване: 10.01.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността началник на отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Твърдица, обл. Сливен
Дата на публикуване: 09.01.2023г.
Детайли