logobgr

Конкурси по ЗДСл след 01.01.2023 г.

Необходими документи за участие в конкурс
Дата на публикуване: 07.02.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – София обл.
Дата на публикуване: 17.05.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Дирекция „Социално подпомагане“ – Кюстендил, обл. Кюстендил
Дата на публикуване: 04.05.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Брегово, обл. Видин
Дата на публикуване: 25.04.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността - старши експерт „Информационно обслужване“ в Регионална дирекция за социално подпомагане – Бургас, Дирекция „Социално подпомагане“ – Търговище, Дирекция „Социално подпомагане“ – Красно село
Дата на публикуване: 21.04.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Кърджали
Дата на публикуване: 18.04.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността „Директор“ на дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Красно село, обл. София-град
Дата на публикуване: 05.04.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността началник на отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Септември, обл. Пазарджик
Дата на публикуване: 04.04.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността началник на отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Ямбол, обл. Ямбол
Дата на публикуване: 04.04.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Началник на отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Твърдица, обл. Сливен
Дата на публикуване: 04.04.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен вътрешен одитор в дирекция „Вътрешен одит“ – 2 щатни бройки
Дата на публикуване: 15.03.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Раковски, Елин Пелин, Възраждане, Слатина, Красно село, Видин
Дата на публикуване: 28.02.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град, обл. София
Дата на публикуване: 17.02.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Старши счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град и гр. София-област, дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Сердика, общ. Младост, общ. Люлин
Дата на публикуване: 07.02.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив, обл. Пловдив, Каварна, обл. Добрич, Кубрат, обл. Разград, Свищов, обл. Велико Търново, Сливен, обл. Сливен, Златоград, обл. Смолян
Дата на публикуване: 01.02.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Експерт по мрежова и информационна сигурност I степен в Агенцията за социално подпомагане
Дата на публикуване: 25.01.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжност Главен експерт в отдел „Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111“, Главна дирекция „Социално подпомагане” – Централно управление
Дата на публикуване: 13.01.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Кърджали и Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София
Дата на публикуване: 10.01.2023г.
Детайли
Конкурс за длъжността началник на отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – общ. Твърдица, обл. Сливен
Дата на публикуване: 09.01.2023г.
Детайли