logobgr

Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл

За да участвате в конкурс за държавен служител, е необходимо да подадете следните документи, описани в чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Заявление за участие в конкурс
Заявление за участие в конкурс 52 KB
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) 497 KB
Пълномощно
Пълномощно 486 KB