logobgr

Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл

За да участвате в конкурс за държавен служител, е необходимо да подадете следните документи, описани в чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
Детайли