logobgr

Конкурси по ЗДСл след 01.10.2021 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

На вниманието на кандидатите в конкурсни процедури в Агенция за социално подпомагане

Преди провеждане на конкурсната процедура, кандидатите е необходимо да представят един от следните документи, съгласно заповед РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването:

  1. Валиден документ за ваксинация;
  2. Валиден документ за преболедуване;
  3. Валиден документ за изследване.

Информация за валидните документи по т. 1, 2 и 3 можете да получите на следния линк към заповед РД-01-973/26.11.2021 г.

Заповед РД-01-973/26.11.2021 г.
Заповед РД-01-973/26.11.2021 г. https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/11/26/zapoved_merki_24_11_2021.pdf

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

1. На вниманието на кандидатите в конкурсни процедури в Агенция за социално подпомагане, обявени със заповеди:

1. № РД01-2198/19.10.2021 г.,

2. №РД01-2158/14.10.2021 г.,изменена със заповеди РД01-2178/18.10.2021 г. и РД01-2215/20.10.2021 г.

3. № РД01-2150/14.10.2021 г.

4. № РД01-2159/14.10.2021 г.

5. № РД01-2037/28.09.2021 г.,

6. №РД01-1997/21.09.2021 г. № РД01-2150/14.10.2021 г.

7. № РД01-1996/21.09.2021 г. на изпълнителния директор на АСП,

се възобновяват със заповед РД01-2278/04.11.2021 г. при спазване на утвърдена процедура от 08.11.2021 г. за контрол на изпълнението на временни противоепидемични мерки в процедури на подбор на човешки ресурси по реда за Закона за държавния служител и Кодекса на труда в Агенция за социално подпомагане.

2. Списъците за допуснати и недопуснати кандидати до конкурсите, обявени със заповеди № РД01-2198/19.10.2021 г., РД01-2158/14.10.2021 г.,изменена със заповеди РД01-2178/18.10.2021 г. и РД01-2215/20.10.2021 г., РД01-2150/14.10.2021 г. и РД01-2159/14.10.2021 г. г. на изпълнителния директор на АСП, ще бъдат публикувани на 11.11.2021 г.

3. Преди провеждане на конкурсната процедура, кандидатите е необходимо да представят един от следните документи, съгласнозаповед РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването:

  1. Валиден документ за ваксинация;
  2. Валиден документ за преболедуване;
  3. Валиден документ за изследване.

Информация за валидните документи по т. 1, 2 и 3 можете да получите на следния линк към заповед РД-01-890/03.11.2021 г:

Заповед РД-01-890/03.11.2021 г.
Заповед РД-01-890/03.11.2021 г. https://mh.government.bg/media/filer_public/2021/11/03/zapoved_merki_03_11_2021.pdf

Информация, свързана с провеждането на конкурсите, обявени с посочените заповеди, следете на интернет страницата на АСП в раздел Човешки ресурси/ Конкурси/ Конкурси по ЗДСл след 01.04.2021 г.

________________________________________________________________________________________

Необходими документи за участие в конкурс
Детайли
Конкурс за длъжността Главен експерт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Пазарджик, обл. Пазарджик
Дата на публикуване: 26.11.2021г.
Детайли
Конкурс за длъжността Младши експерт-психолог в отдел „Закрила на детето“, Дирекция
Дата на публикуване: 18.11.2021г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – Силистра
Дата на публикуване: 19.10.2021г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Айтос, обл. Бургас; Дирекция „Социално подпомагане“ – Видин, обл. Видин; Дирекция „Социално подпомагане“ – Ловеч, обл. Ловеч; Дирекция „Социално подпомагане“ – Пирдоп, обл. София-област; Дирекция „Социално подпомагане“ – Свиленград, обл. Хасково
Дата на публикуване: 18.10.2021г.
Детайли
Конкурс за длъжността началник на отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Батак, обл. Пазарджик
Дата на публикуване: 15.10.2021г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане - Пазарджик
Дата на публикуване: 15.10.2021г.
Детайли