logobgr

Конкурси по ЗДСл след 01.10.2021 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

На вниманието на кандидатите в конкурсни процедури в Агенция за социално подпомагане

Преди провеждане на конкурсната процедура, кандидатите е необходимо да представят един от следните документи, съгласно заповед РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването:

  1. Валиден документ за ваксинация;
  2. Валиден документ за преболедуване;
  3. Валиден документ за изследване.

Информация за валидните документи по т. 1, 2 и 3 можете да получите на следния линк към заповед РД-01-973/26.11.2021 г.

Заповед РД-01-973/26.11.2021 г.
Заповед РД-01-973/26.11.2021 г. https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/11/26/zapoved_merki_24_11_2021.pdf
Необходими документи за участие в конкурс
Детайли
Конкурс за длъжността Главен експерт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Пазарджик, обл. Пазарджик
Дата на публикуване: 26.11.2021г.
Детайли
Конкурс за длъжността Младши експерт-психолог в отдел „Закрила на детето“, Дирекция
Дата на публикуване: 18.11.2021г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – Силистра
Дата на публикуване: 19.10.2021г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Айтос, обл. Бургас; Дирекция „Социално подпомагане“ – Видин, обл. Видин; Дирекция „Социално подпомагане“ – Ловеч, обл. Ловеч; Дирекция „Социално подпомагане“ – Пирдоп, обл. София-област; Дирекция „Социално подпомагане“ – Свиленград, обл. Хасково
Дата на публикуване: 18.10.2021г.
Детайли
Конкурс за длъжността началник на отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Батак, обл. Пазарджик
Дата на публикуване: 15.10.2021г.
Детайли
Конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане - Пазарджик
Дата на публикуване: 15.10.2021г.
Детайли