logobgr

Обществени поръчки до 31 декември 2019 г.

Филтър

Интегрална открита процедура на МТСП чрез сключване на Рамково споразумение по ЗОП с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на Министерството на труда и социалната политика и второстеапенните разпоредители с бюджет към министъра на труда и социалната политика”

Линк към процедурата на МТСП

Тип процедура:
Рамково споразумение
Статус:
Приключена
Дата на публикуване:
21.11.2019 15:47
Детайли

„Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Монтана.” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект/и, по четири обособени позиции.

1.    „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административени сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Монтана – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект Дирекция за «Социално подпомагане» – Монтана, ИРМ – Бойчиновци, гр.Бойчиновци, ул.»Васил Коларов» №2, обл.Монтана“

2.    „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административени сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Монтана – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект Дирекция за «Социално подпомагане» – Монтана, ИРМ – Медковец, с.Медковец, ул.»Георги Димитров» №26, обл.Монтана“.

3.    „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административени сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Монтана – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект Дирекция за «Социално подпомагане» – Чипровци, ИРМ – Георги Дамяново, с.Георги Дамяново, ул.»Първа» №42, обл.Монтана“;

4. „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административени сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Монтана – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект Дирекция за «Социално подпомагане» – Чипровци, гр.Чипровци, ул.»Витоша» №2, обл.Монтана“
Тип процедура:
Пряко договаряне
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
18.11.2019 15:33
Краен срок за подаване на оферти:
22.11.2019 16:00
Дата на отваряне на оферти:
25.11.2019 11:00
Детайли

Доставка на горива за отопление (букови дърва – 50 куб. м и/или газьол – 3400 литра) за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област Варна за отоплителен сезон 2019/2020 г.

Номер на поръчка:
00496-2019-0147
Тип процедура:
Пряко договаряне
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
15.11.2019 10:07
Детайли

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административна сграда, ползвана от ДСП – Видин с адрес: гр. Видин, ул. „Еделвайс“ № 5 и административна сграда, ползвана от ИРМ – Ново село към ДСП – Видин с адрес: с. Ново село, ул. „Арх. Илия Попов“ № 89 

Номер на поръчка:
00496-2019-0146
Тип процедура:
Пряко договаряне
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
14.11.2019 16:43
Детайли
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административната сграда, ползвана от ДСП – Брегово с адрес: гр. Брегово, ул. „Александър Стамболийски“ № 4
Номер на поръчка:
496-2019-0145
Тип процедура:
Пряко договаряне
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
12.11.2019 10:56
Детайли
Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Плевен” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект ДСП - Белене.
Номер на поръчка:
00496-2019-0144
Тип процедура:
Пряко договаряне
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
04.11.2019 15:30
Краен срок за подаване на оферти:
07.11.2019 16:00
Дата на отваряне на оферти:
07.11.2019 16:30
Детайли
Доставка на горива за отопление (черни въглища и/или букови дърва и/или газьол) за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област Ловеч за отоплителен сезон 2019/2020 г.
Номер на поръчка:
00496-2019-0143
Тип процедура:
Публично състезание
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
01.11.2019 15:30
Краен срок за подаване на оферти:
22.11.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти:
25.11.2019 11:00
Детайли
Доставка на топлинна енергия за нуждите на РДСП гр. Монтана и ДСП гр.Монтана.
Тип процедура:
Възлагания по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
01.11.2019 13:09
Краен срок за подаване на оферти:
08.11.2019 16:00
Дата на отваряне на оферти:
11.11.2019 11:00
Детайли

Доставка чрез закупуване на компютърно оборудване с приложим лицензиран софтуер и принадлежности, необходими за управлението и изпълнението на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 по  5 обособени позиции

Номер на поръчка:
00496-2019-0140
Тип процедура:
Открита процедура
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
31.10.2019 12:00
Краен срок за подаване на оферти:
02.12.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти:
03.12.2019 10:30
Детайли

Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Пазарджик .” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект/ и по четири обособени позиции, както следва:

1. „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Пазарджик .” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект административната сграда, ползвана от Изнесено работно място Лесичово на Дирекция „Социално подпомагане“ – Пазарджик, находяща се на адрес: с.Лесичово, ул. „Кирил Стоев“№4

2. „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Пазарджик .” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект административната сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище, находяща се на адрес: гр. Панагюрище, ул. „Д-р Лонг“№3.

3. „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Пазарджик .” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект административната сграда, ползвана от Изнесено работно място Стрелча на Дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище, находяща се на адрес: гр. Стрелча, ул. „Калавая“№2.

4. „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Пазарджик .” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект административната сграда, ползвана от  Дирекция „Социално подпомагане“ – Септември, находяща се на адрес: гр. Септември, бул. „България“№70.

Номер на поръчка:
00496-2019-0142
Тип процедура:
Пряко договаряне
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
31.10.2019 10:00
Краен срок за подаване на оферти:
06.11.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти:
07.11.2019 10:30
Детайли