logobgr

Обществени поръчки до 31 декември 2019 г.

Филтър

Доставка чрез закупуване на 10 /десет/ броя фабрично нови автомобили категория М1, тип „Седан“, за нуждите на Агенция за социално подпомагане.
Номер на поръчка:
00496-2019-0154
Тип процедура:
Договаряне без предварително обявление
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
20.12.2019 13:45
Краен срок за подаване на оферти:
27.12.2019 10:00
Детайли

Доставка на горива за отопление /15 кубика дърва ЦЕР/ за нуждите на ДСП - Самуил за отоплителен сезон 2019/2020 г.

Номер на поръчка:
00496-2019-0150
Тип процедура:
Публично състезание
Статус:
Възложена
Дата на публикуване:
20.12.2019 11:00
Краен срок за подаване на оферти:
10.01.2020 17:00
Дата на отваряне на оферти:
13.01.2020 11:00
Детайли
Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП – Велико Търново и на ДСП на територията на област Велико Търново
Тип процедура:
Пазарни консултации
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
18.12.2019 14:43
Детайли
Пазарни консултации по чл.21, ал.2 и чл.44,ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет- Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП- Сливен и ДСП на територията на област Сливен.
Тип процедура:
Пазарни консултации
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
13.12.2019 15:30
Детайли
Доставка на 2 (два) броя лицензи Oracle Database Standard Edition 2 – Processor, Perpetual, FULL USE за нуждите на Агенция за социално подпомагане
Номер на поръчка:
9095317
Тип процедура:
Възлагания по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
13.12.2019 15:07
Краен срок за подаване на оферти:
23.12.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти:
27.12.2019 10:00
Детайли
Доставка на горива за отопление /15 кубика ЦЕР/ за нуждите на ДСП - Самуил за отоплителен сезон 2019/2020 г.
Тип процедура:
Пазарни консултации
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
12.12.2019 16:21
Детайли

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция за социално подпомагане

Номер на поръчка:
РД10-0014
Тип процедура:
Рамково споразумение
Статус:
Приключена
Дата на публикуване:
12.12.2019 11:30
Краен срок за подаване на оферти:
19.12.2019 23:59
Дата на отваряне на оферти:
20.12.2019 11:00
Детайли
Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП – Разград и на ДСП на територията на област Разград
Тип процедура:
Пазарни консултации
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
11.12.2019 15:41
Детайли

Доставка на горива за отопление/черни въглища и/или букови дърва и/или газьол за нуждите на териториални структури на АСП на територията на област Бургас за отоплителен сезон 2019/2020г.

Номер на поръчка:
00496-2019-149
Тип процедура:
Публично състезание
Статус:
Прекратена
Дата на публикуване:
25.11.2019 17:09
Детайли
Пазарни консултации по чл. 21, ал.2 и чл. 44,ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП – Видин и на ДСП на територията на област Видин“.
Тип процедура:
Пазарни консултации
Статус:
Обявена
Дата на публикуване:
25.11.2019 16:48
Детайли