logobgr

Цели и отчети за дейността

Годишен отчет за дейността на АСП за 2023 г.
Годишен отчет за дейността на АСП за 2023 г. 1.94 MB
Годишен отчет за дейността на АСП за 2022 г.
Годишен отчет за дейността на АСП за 2022 г. 1.59 MB
Годишен отчет за дейността на АСП за 2021 г.
Годишен отчет за дейността на АСП за 2021 г. 1.27 MB

Анализ на изпълнението на Закона за личната помощ

Анализ на изпълнението на Закона за личната помощ
Анализ на изпълнението на Закона за личната помощ 864 KB

Oтчети за дейността на Агенцията за социално подпомагане

Отчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2020 г.
Отчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2020 г. 1.33 MB
Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2019 г.
Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2019 г. 1.25 MB
Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2018 г.
Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2018 г. 1.15 MB
Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2017 г.
Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2017 г. 831 KB
Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2016 г.
Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2016 г. 1.35 MB
Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2015 г.
Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2015 г. 1.07 MB
Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2014 г.
Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2014 г. 803 KB
Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2013  г.
Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2013 г. 962 KB
Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2012  г.
Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2012 г. 6.06 MB
Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2011 г.
Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2011 г. 29.29 MB
Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2010 г.
Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2010 г. 1.70 MB
Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2010 г.
Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2010 г. 1.70 MB
Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2009 г.
Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2009 г. 946 KB
Oтчет за дейността на АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ за 2008 г.
Oтчет за дейността на АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ за 2008 г. 1.50 MB
Oтчет за дейността на АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ за 2007 г.
Oтчет за дейността на АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ за 2007 г. 1.47 MB
Oтчет за дейността на АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ за 2006 г.
Oтчет за дейността на АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ за 2006 г. 2.20 MB

Цели за дейността на Агенция за социално подпомагане и отчети за тяхното изпълнение съгласно чл. 33а от Закона за администрацията  

Цели на администрацията за 2024 г.
Цели на администрацията за 2024 г. 507 KB
Отчет за изпълнение на целите за 2023 г.
Отчет за изпълнение на целите за 2023 г. 375 KB
Цели на администрацията за 2023 г.
Цели на администрацията за 2023 г. 819 KB
Цели на администрацията за 2022 г.
Цели на администрацията за 2022 г. 547 KB
Отчет за изпълнение на целите за 2021 г.
Отчет за изпълнение на целите за 2021 г. 419 KB
Цели на администрацията за 2021 г.
Цели на администрацията за 2021 г. 467 KB
Отчет за изпълнение на целите за 2020 г.
Отчет за изпълнение на целите за 2020 г. 405 KB
Цели на администрацията за 2020 г.
Цели на администрацията за 2020 г. 1.97 MB
Отчет за изпълнение на целите за 2019 г.​
Отчет за изпълнение на целите за 2019 г.​ 27.11 MB
Цели на администрацията за 2019 г.
Цели на администрацията за 2019 г. 1.25 MB
Отчет за изпълнение на целите за 2018 г.
Отчет за изпълнение на целите за 2018 г. 1.96 MB
Цели на администрацията за 2018 г.
Цели на администрацията за 2018 г. 1.23 MB
Отчет за изпълнение на целите за 2017 г.
Отчет за изпълнение на целите за 2017 г. 2.23 MB
Цели на администрацията за 2017 г.
Цели на администрацията за 2017 г. 419 KB
Отчет за изпълнение на целите за 2016 г.
Отчет за изпълнение на целите за 2016 г. 300 KB
Цели на администрацията за 2016 г.
Цели на администрацията за 2016 г. 1.13 MB
Отчет за изпълнение на целите за 2015 г.
Отчет за изпълнение на целите за 2015 г. 3.32 MB
Цели на администрацията за 2015 г.
Цели на администрацията за 2015 г. 895 KB
Отчет за изпълнение на целите за 2014 г.
Отчет за изпълнение на целите за 2014 г. 767 KB
Цели на администрацията за 2014 г.
Цели на администрацията за 2014 г. 1010 KB
Отчет за изпълнение на целите за 2013 г.
Отчет за изпълнение на целите за 2013 г. 931 KB
Цели на администрацията за 2013 г.
Цели на администрацията за 2013 г. 27.32 MB
Отчет за изпълнение на целите за 2012 г.
Отчет за изпълнение на целите за 2012 г. 15.94 MB
Цели на администрацията за 2012 г.
Цели на администрацията за 2012 г. 535 KB
Отчет за изпълнение на целите за 2011г.
Отчет за изпълнение на целите за 2011г. 795 KB
Годишни цели на АСП за 2011 г.
Годишни цели на АСП за 2011 г. 446 KB
Отчет за изпълнение на целите за 2010 г.
Отчет за изпълнение на целите за 2010 г. 347 KB
Годишни цели на АСП за 2010 г.
Годишни цели на АСП за 2010 г. 361 KB
Отчет за изпълнение на целите за 2009 г.
Отчет за изпълнение на целите за 2009 г. 211 KB