logobgr
Всички
09.10.2020г.

Предстоящи 3 онлайн събития за публично представяне и обсъждане на проектите на програми – „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР) и „Храни и/или основно материално подпомагане“ 2021-2027

Управляващият орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане информира за предстоящи 3 онлайн събития за публично представяне и обсъждане на проектите на програми – „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР) и „Храни и/или основно материално подпомагане“ 2021-2027 (ПХ). Информация за събитията можете да намерите на следния линк: онлайн събития

Всички