logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб FacebookПодкрепа за теб Yotube

Тематична работна група

Със Заповед на министъра на труда и социалната политика е създадена Тематична работна група (ТРГ), която да разработи Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“ и Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.

Проект на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 – Версия 3, съгласувана на седмото заседание на Тематичната работна група

Проект на програма – Версия 3 на български език
Проект на програма – Версия 3 на български език 1.55 MB
Проект на програма – Версия 3 на английски език
Проект на програма – Версия 3 на английски език 1.63 MB
Коментарна таблица на български език
Коментарна таблица на български език 480 KB
Коментарна таблица на английски език
Коментарна таблица на английски език 735 KB

   

Проект на програма за храни и/или основно материално подпомагане за периода 2021-2027, съгласувана на шесто заседания на Тематичната работна група се публикува за обществено обсъждане
Проект на програма за храни и/или основно материално подпомагане за периода 2021-2027, съгласувана на шесто заседания на Тематичната работна група се публикува за обществено обсъждане 1.48 MB
Новини и допълнителна информация за дейността на ТРГ
Новини и допълнителна информация за дейността на ТРГ https://esf.bg/novini-2021-2027-g/

Третото заседание на ТРГ бе проведено на 26.02.2020 г., а материали от заседанието са в прикачения файл.

Трето заседание на ТРГ проведено на 26.02.2020 г.
Трето заседание на ТРГ проведено на 26.02.2020 г. 4.91 MB

Второто заседание на ТРГ бе проведено на 28.01.2020 г., а материали от заседанието са в прикачения файл.

Второ заседание на ТРГ проведено на 28.01.2020 г.
Второ заседание на ТРГ проведено на 28.01.2020 г. 1.14 MB

Първото заседание на ТРГ бе проведено на 17.12.2019 г., а материали от заседанието са в прикачения файл.

Първо заседание на ТРГ проведено на 17.12.2019 г.
Първо заседание на ТРГ проведено на 17.12.2019 г. 5.14 MB