logobgr
Всички
23.05.2017г.

22.05.2017

От 22.05.2017г. УО по ОПХ ФЕПНЛ предоставя за обсъждане от заинтересованите страни Годишен доклад за изпълнението на Оперативната програма за 2016г., съгласно разпоредбите на на чл. 5 и чл. 13 от Регламент (ЕС) № 223/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица. Заинтересованите страни могат да изпращат  коментари и въпроси до 04.06.2017 г. на e-mail адрес: questionsFEAD@asp.government.bg  и e-mail адрес: g.filipova@asp.government.bg.

Информацията може да видите ТУК !

Всички