logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб FacebookПодкрепа за теб Yotube

Връзка с нас

За контакти с дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция"
Адрес: Агенция за социално подпомагане
София 1051, ул. "Триадица" 2
Ел. поща: podkrepazateb@asp.government.bg

Директор Дирекция "Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция"
Милена Енчева
Телефон: (02) 935 05 65
Ел. поща: m.encheva@asp.government.bg

Отдел "Програмиране и подбор на операции"
Началник отдел: Анна Ангелова-Филипова
тел: (02) 81 19 694
ел. поща: a.angelova@asp.government.bg

Отдел "Мониторинг и оценка"
Началник отдел: Мариела Борисова
тел: (02) 81 19 689
ел. поща: mborisova@asp.government.bg

Отдел "Финансов контрол"
Началник отдел: Иван Кошутански
тел: (02) 935 05 22
ел. поща: ikoshutanski@asp.government.bg

Отдел "Счетоводство и плащания"
Началник отдел: Анна Младенова
тел: (02) 935 05 13
ел. поща: adimitrova@asp.government.bg

Отдел "Техническа помощ"
Началник отдел: Теменужка Дундалова
тел: (02) 81 19 668
ел. поща: tdundalova@asp.government.bg

Отдел "Търговe"
Началник отдел: Любомир Лалев
тел: (02) 81 19 643
ел. поща: l.lalev@asp.government.bg