logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб Facebook

Закупуване на хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди

На 22.11.2022 г. са публикувани изменения на Условия за изпълнение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.002 „Закупуване на хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди“. Измененията касаят допълнения в Заповедта за БФП и в Ръководството на Конкретния бенефициент за изпълнение и управление на заповед по операция. 

Измененията са публикувани и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Променена заповед за БФП
Променена заповед за БФП 1.57 MB
Променено Ръководство на бенефициента
Променено Ръководство на бенефициента 1.90 MB

На 30.09.2022 г. Управляващия орган публикува процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG05SFPR003-1.002 „Закупуване на хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, с конкретен бенефициент Агенция за социално подпомагане.
Проектно предложение по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ следва да бъде подадено само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg
Крайния срок за кандидатстване е 17:00 ч. на 31.10.2022 г.

Въпроси и отговори
Въпроси и отговори 453 KB
Покана
Покана 234 KB
Условия за кандидатстване
Условия за кандидатстване 1018 KB
Заповед и приложения
Заповед и приложения 138 KB
Документи за информация
Документи за информация 3.04 MB