logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб Facebook

Детска кухня

На 28.11.2022 г. Управляващият орган публикува процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR003-1.006  „Детска кухня“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, с конкретен бенефициент Агенция за социално подпомагане.

Проектно предложение по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ следва да бъде подадено само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Крайният срок за кандидатстване е 17:00 ч. на 30.01.2023 г.

Покана
Покана 378 KB
Условия за кандидатстване
Условия за кандидатстване 1.22 MB
Документи за информация
Документи за информация 1.07 MB
Документи за попълване
Документи за попълване 119 KB
Условия за изпълнение
Условия за изпълнение 973 KB