logobgr
Всички
04.05.2017г.

04.05.2017

На 04.05.2017 г. са публикувани изменения в Изискванията за кандидатстване, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020. Измененията са публикувани в режим „проследяване на промените“.
Промяната засяга единствено бюджета на операцията. В останалата си част пакетът документи остава непроменен.

Изисквания за кандидатстване може да намерите ТУК

Всички