logobgr
Всички
25.09.2020г.

На 25.09.2020 г. са публикувани промени в Ръководство на бенефициента

На вниманието на Бенефициента, изпълняващ договор по Операция тип 2, BG05FMOP001-2.003 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019“, съфинансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/.

На 25.09.2020 г. са публикувани промени в Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договори по Операция тип 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019“ по ОПХ ФЕПНЛ.

Променени са и Приложение № 12 „Списък на лицата получили хранителни продукти и листовки“, както и Приложение № 16 „Списък на правоимащите лица“.

В останалата част Ръководството и приложенията към него остават непроменени.   

Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договори по Операция тип 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019“ по ОПХ ФЕПНЛ

Всички