logobgr
Всички
01.10.2020г.

Стартира раздаването на хранителни продукти по Оперативната програма за храни

Стартира раздаването на хранителни продукти по Оперативната програма за храни

Публикуван е пълният график за раздаване на хранителни продукти по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" по Оперативна програмата за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най–нуждаещите се лица. Съгласно графика от 5 октомври 2020 г. поетапно стартира предоставянето на хранителни продукти от първа необходимост, като раздаването на пакетите ще продължи и през месец ноември 2020 г.

График за раздаване на хранителни продукти по Операция тип 2 Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти по Оперативна програмата за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най–нуждаещите се лица.
График за раздаване на хранителни продукти по Операция тип 2 Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти по Оперативна програмата за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най–нуждаещите се лица. 1.25 MB
Всички