logobgr
Всички
23.03.2020г.

Да не се допуска консумация на храна на място в обществените трапезарии напомня Управляващият орган на Оперативна програма за храни

Във връзка с нововъведените ограничения с цел предотвратяване разпространението на коронавирус COVID-19 Управляващият орган на Оперативна програма за храни и/или материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица напомня на общините, изпълняващи проекти „Осигуряване на топъл обяд“, да не допускат консумация на място в обществените трапезарии на предоставения обяд.

Предвид факта, че основна част от потребителите на услугата са от най-рисковите групи след заболяване от коронавирус COVID-19, УО напомня още, че приоритетно следва да се предприемат мерки за раздаване на храната по домовете. Всички потребители на услугата и персоналът, ангажиран с предоставянето й, трябва да бъдат информирани и да спазват мерките за превенция срещу разпространението на вируса COVID-19 .

В момента такава услуга се предлага в над 97 населени места в страната за близо 20 000 души. 

Всички