logobgr
Всички
16.03.2020г.

МТСП препоръчва топъл обяд от обществените трапезарии да се разнася по домовете

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) изпрати до кметовете на общини писмо с препоръка топлият обяд от обществените трапезарии да се разнася до домовете на нуждаещите се. В момента такава услуга се предлага в 97 населени места в страната за около 20 000 души. Ако кметовете не могат да организират предоставяне на храната по домовете, трябва да актуализират графиците за раздаване на обяда в трапезариите, за да не се допуска струпване на много хора на едно място. 

Всички потребители на услугата и персоналът, ангажиран с предоставянето й, трябва да бъдат информирани и да спазват мерките за превенция срещу разпространението на вируса COVID-19 . В писмото се казва още, че до три дни общините трябва да представят становище от Регионалните здравни инспекция (РЗИ) по места за реализирането на услугата и дали са спазени необходимите предписания.

Ще продължи и раздаването на хранителни продукти за нуждаещи се в цялата страна по Оперативната програма за храни. От края на ноември до момента 457 000 души и техните семейства са получили 241 495 пакета с 16 вида храни от първа необходимост. Това се равнява на близо 6000 тона продукти.

Всички