logobgr
Всички
30.11.2020г.

Топъл обяд ще има и през 2021 г. за близо 50 000 нуждаещи се

Най-пострадалите в пандемията от COVID-19 български граждани ще продължат да получават топъл обяд и през 2021 г. За финансирането на операцията „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, която ще стартира от 01 януари 2021 г., са осигурени над 12 млн. лв. по Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. От началото на новата година се очаква близо 50 000 засегнати от кризата лица да получават топъл обяд всеки работен ден, показват разчетите на Агенцията за социално подпомагане – Управляващ орган на програмата. Това е ръст с почти 50% спрямо подкрепените лица по Целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна обстановка“.

Общините и районите на общини могат да кандидатстват с проекти на два етапа – до края на м. декември 2020 г. и до края на м. януари 2021 г. Те трябва да предвидят предоставянето на топъл обяд на нуждаещите се при спазване на противоепидемичните мерки, включително да доставят храната до дома на потребителите при нужда. Допустимите целеви групи са хора без доходи или с доходи под линията на бедност, които са в невъзможност да осигурят основните си жизнени потребности, нямат близки, които да им окажат подкрепа, рискът от заразяване или от неблагоприятно протичане на инфекцията за тях е по-висок.

Продължението на една от най-одобряваните мерки на правителството за подкрепа на пострадалите от кризата – осигуряването на топъл обяд, стана възможно благодарение на разрешението на Министерския съвет Управляващият орган да договори предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на до 5 на сто над определения бюджет на програмата, във връзка с мерки и дейности за подкрепа на най-нуждаещите се лица в условията на кризата, предизвикана от COVID-19.

Всички