logobgr
Всички
05.11.2021г.

Области Монтана, Силистра, Велико Търново, Габрово, Кюстендил, Перник, Стара Загора и Хасково - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2

По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в областите Велико Търново, Габрово, Монтана, Кюстендил, Перник, Силистра, Стара Загора и Хасково, както следва:

В област Велико Търново:

 • Променен е графикът за раздаване на пункта за Велико Търново - град, находящ в гр. Велико Търново, ул. „Козлодуй“ № 4– началната дата за раздаване 20.09.2021 г. не се променя. Крайната дата 29.10.2021 г. се променя на 05.11.2021 г.;
 • Променен е графикът за раздаване на пункта за Горна Оряховица - град, находящ в гр. Горна Оряховица, ул. „Вичо Грънчаров“ № 19 (пенсионерски клуб) – началната дата за раздаване 20.09.2021 г. не се променя. Крайната дата 29.10.2021 г. се променя на 05.11.2021 г.;
 • Променен е графикът за раздаване на пункта за общ. Полски Тръмбеш, находящ в гр. Полски Тръмбеш, ул. „Тунджа“ № 10 (Домашен социален патронаж) – началната дата за раздаване 27.09.2021 г. не се променя. Крайната дата 29.10.2021 г. се променя на 05.11.2021 г.

В област Габрово:

 • Променен е графикът за раздаване на пункта в гр. Габрово, находящ се на улул. „Станционна” № 14 – началната дата за раздаване 20.09.2021 г. не се променя. Крайната дата 29.10.2021 г. се променя на 05.11.2021 г.

В област Кюстендил:

 • Променен е графикът за раздаване на пункта в гр. Кюстендил, ул. „ Петър Берон ” № 26 – периода на раздаване от 01.10.2021 до 29.10.2021 г. се променя на - от 01.10.2021 г. до 29.10.2021 г. и от 08.11.2021 г. до 12.11.2021 г.

В област Монтана:

 • Променен е адреса и графикът за раздаване на пункта в гр. Вършец, нов адрес: гр. Вършец, бул. „България“ № 2 (стар адрес: гр. Вършец, бул. „България“ № 1) – началната дата за раздаване 01.11.2021 г. се променя на 04.11.2021 г. Крайната дата 19.11.2021 г. се променя на 10.11.2021 г.;

В област Перник:

 • -Променен е графикът за раздаване на пункта в гр. Перник, ул. ”Средец” № 1 А – периода на раздаване от 24.09.2021 до 26.10.2021 г. се променя на - от 24.09.2021 г. до 26.10.2021 г. и от 08.11.2021 г. до 09.11.2021 г.

В област Силистра:

 • Променен е графикът за раздаване на пункта в гр. Силистра, бул. ”Македония” № 131 – началната дата за раздаване 20.09.2021 г. не се променя. Крайната дата 05.11.2021 г. се променя на 17.11.2021 г.

В област Стара Загора:

 • Променен е графикът за раздаване на пункта в Стара Загора - села, мобилен по кметства – началната дата за раздаване 04.10.2021 г. не се променя. Крайната дата 29.10.2021 г. се променя на 05.11.2021 г.

В област Хасково:

 • Променен е графикът за раздаване на пункта в гр. Димитровград, ул. „Цар Симеон” № 11, склад на БЧК – началната дата за раздаване 20.09.2021 г. не се променя. Крайната дата 29.10.2021 г. се променя на 05.11.2021 г.;
 • Променен е графикът за раздаване на пункта в гр. Симеоновград, пл. „Шейновски” № 1, Поликлиниката – началната дата за раздаване 20.09.2021г. не се променя. Крайната дата 29.10.2021 г. се променя на 05.11.2021 г.;
 • Променен е графикът за раздаване на пункта в Хасково, квартал „Република”, находящ в гр. Хасково, ул. „Единство” №1, Здравен център – началната дата за раздаване 20.09.2021 г. не се променя. Крайната дата 29.10.2021 г. се променя на 05.11.2021 г.

Актуализираните графици можете да видите в прикачените файлове

05.11.2021 Области Монтана и Силистра - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти
05.11.2021 Области Монтана и Силистра - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти 35 KB
05.11.2021 Области Велико Търново, Габрово, Кюстендил, Перник, Стара Загора и Хасково - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти
05.11.2021 Области Велико Търново, Габрово, Кюстендил, Перник, Стара Загора и Хасково - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти 44 KB
Всички