logobgr
Всички
23.06.2022г.

Проектът на новата Програма за храни е изпратен до Европейската комисия за одобрение

Проектът на програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. вече е изпратен до Европейската комисия за официално одобрение. Ден по-рано той беше одобрен и от Министерския съвет. България ще получи по Програмата финансиране в размер на 411 млн. лв. за материална подкрепа на най-уязвимите групи, живеещи в бедност и дълбока социална изолация.
Средствата, които ще бъдат осигурени от Европейския социален фонд + и националния бюджет, са почти два пъти повече спрямо настоящия период. Това ще позволи да бъдат разширени както целевите групи, така и видовете помощ. Към познатото до момента подпомагане с пакети с хранителни продукти и топъл обяд ще бъде добавена подкрепа с хигиенни материали, бебешки продукти от първа необходимост за новородени и кухня за деца от 10 месеца до 3 години.
Новите помощи са определени на база дадени предложения от подкрепените до момента чрез формулярите за обратна връзка, от партньорските организации, както и с цел да се допълни цялостната национална политика за смекчаване и намаляване на бедността и преодоляване на социалното изключване. Предвижда се различните видове подкрепа да достигнат общо до над 600 000 лица, които са в невъзможност да осигурят своите и на децата си основни жизнени потребности.
Партньорските организации са длъжни да предоставят на потребителите и съпътстващи мерки, съобразени с индивидуалните им нужди и с акцент върху преодоляване на социалната им изолация.

Всички