logobgr
Всички
29.07.2022г.

Над 36 млн. лв. са осигурени за топъл обяд и ваучери за лица с временна закрила. Със средствата се увеличава бюджетът на Оперативната програма за храни

Допълнителни 36.4 млн. лв. са осигурени по бюджета на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, след като на 28.07.2022 г., Правителството одобри четвъртото ѝ изменение. Със средствата се гарантира предоставянето на топъл обяд до края на месец септември на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Ще бъде финансирана и нов вид подкрепа – за бедстващи лица, на които е предоставена временна закрила във връзка с масово навлизане на разселени лица от Украйна, които ще бъдат подпомогнати с ваучери за храни и стоки от първа необходимост. Очаква се до края на 2022 г. тя да достигне до 40 000 нуждаещи се лица. Ваучерите ще могат да бъдат използвани за срок от два месеца от получаването им във всички търговски обекти в страната.

Средствата са по линия на инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата - механизма REACT-EU за 2022 г. През м.г., по същия механизъм, бюджетът на Оперативната програма за храни беше увеличен с 39 млн. лв. Благодарение на допълнителното финансиране не се допусна прекъсване на една от най-одобряваните мерки за справяне с кризата, предизвикана от пандемията – осигуряване на топъл обяд, в най-тежките зимни месеци. Към момента 188 общини предоставят топъл обяд по процедура „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ и осигуряват подкрепа на повече от 55 500 нуждаещи се лица.

В периода 2014 – 2020 Оперативната програма за храни се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България. По нея, освен топъл обяд, ежегодно беше осигурявана и подкрепа с пакети с храни от първа необходимост, които достигаха средногодишно до повече от 500 000 потребители, включително и членовете на техните семейства. Със средствата от REACT-EU за 2021 г. и 2022 г. общият бюджет на Програмата достигна 316.6 млн. лв.

Всички