logobgr
Всички
04.12.2017г.

04.12.2017

На 04.12.2017 г. са публикувани изменения на пакета документи кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция тип 3,  BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019“ от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.

 

Измененията са свързани с:

  • Промяна на общата продължителност на процедурата. Срокът за допустимост на дейностите се удължава до  30.04.2020 г.;
  • Промяна в частта наименование на процедурата от BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019“ на BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2020“
  • Увеличение на бюджета на процедурата.

Редакция е направена и във всички документи за попълване към пакета документи по процедурата в частта наименование от BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019“ на BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2020“

Измененита на пакета документи кандидатстване по процедурата може да видите ТУК 

Всички