logobgr
Всички
17.09.2018г.

17.09.2018 г.

На вниманието на Бенефициента, изпълняващ договор по Операция тип 2, BG05FMOP001-2.003 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019“, съфинансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/.

На 17.09.2018 г. са публикувани промени в Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договори по Операция тип 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019“  по ОПХ ФЕПНЛ.

Променени са и Приложение № 12 „Списък на лицата получили хранителни продукти и листовки“, таблица 2 – потребители от Приложение № 14 „Информация за постигане на показателите“, Приложение № 16 „Списък на правоимащите лица“ и Приложение 13 „Формуляр за обратна връзка“.

В останалата част Ръководството и приложенията към него остават непроменени.

Измененията вижте ТУК

Всички