logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб FacebookПодкрепа за теб Yotube

Операция тип 5

На 20.01.2023 г. са публикувани изменения на Изискванията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Предоставяне на ваучери за осигуряване на храни и стоки от първа необходимост за разселени лица от Украйна“

Изисквания за кандидатстване – Версия 3
Изисквания за кандидатстване – Версия 3 899 KB

На 20.12.2022 г. са публикувани изменения на Изискванията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Предоставяне на ваучери за осигуряване на храни и стоки от първа необходимост за разселени лица от Украйна“ и ръководството на бенефициента

Ръководство на Бенефициента
Ръководство на Бенефициента 665 KB
Изисквания за кандидатстване – Версия 2
Изисквания за кандидатстване – Версия 2 897 KB

11.11.2022 г.

Промяна в Ръководство на бенефициента по изпълнение на заповед за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция тип 5 BG05FMOP001-6.001 “Предоставяне на ваучери за осигуряване на храни и стоки от първа необходимост за разселени лица от Украйна

Промяна в Ръководство на бенефициента по изпълнение на заповед за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Промяна в Ръководство на бенефициента по изпълнение на заповед за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 599 KB

 

На 22.08.2022 г. е обявена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по операция тип 5 „Предоставяне на ваучери за осигуряване на храни и стоки от първа необходимост за разселени лица от Украйна“.

Заявление за финансиране по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ следва да бъде подадено от Агенция за социално подпомагане само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

 Краен срок за подаване на заявление за финансиране : 23.09.2022 г.

Обява
Обява 226 KB
Изисквания за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване 895 KB
Документи за кандидатстване
Документи за кандидатстване 17 KB
Заповед и приложения
Заповед и приложения 220 KB
Документи за информация
Документи за информация 1.29 MB
Въпроси и отговори
Въпроси и отговори 136 KB