logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб FacebookПодкрепа за теб Yotube

Информация за сигнали по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и Хартата на основните права

През 2023 година, към Програмата за храни и основно материално подпомагане, няма постъпили жалби и сигнали за нарушения на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и на Хартата на основните права.