logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб FacebookПодкрепа за теб Yotube

Подкрепа

На 08.03.2024 г. са публикувани изменения на Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договор по Операция BG05SFPR003-1.004 „Подкрепа“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

Измененията са във връзка с намаляване на административната тежест и оптимизиране на работните процеси при изготвянето на документацията за техническо и финансово изпълнение и отчитане на проекта.

Измененията са публикувани и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Изменено Ръководство на бенефициента
Изменено Ръководство на бенефициента 1.71 MB

На 20.09.2023 г. Управляващия орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 публикува резултати от оценка на административно съответствие и допустимост на проектни предложения по процедура  BG05SFPR003-1.004 “Подкрепа”

Резултати от оценка АСД на проектни предложения по процедура Подкрепа
Резултати от оценка АСД на проектни предложения по процедура Подкрепа 410 KB
Презентация от разяснителна кампания по процедура  Подкрепа
Презентация от разяснителна кампания по процедура Подкрепа 1.03 MB

На 29.06.2023 г.  Управляващия орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 обяви процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR003-1.004 „Подкрепа“.

Целта на процедурата е предоставяне на комбинирана подкрепа с базови хранителни продукти и предоставяне на материална помощ, допълнена със съпътстващи мерки за нуждаещите се лица от бедни и рискови семейства, застрашени от социално изключване.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд плюс (ЕСФ+).

 Допустими кандидати са:

  • Държавни институции, които изпълняват определени социални функции на държавата, свързани със социално включване и социална закрила на уязвими групи,
  • Общини,
  • Лицензирани доставчици на социални услуги, вписани в регистъра на доставчиците на социални услуги, съгласно Закона за социалните услуги (ЗСУ)

Проектът се реализира на територията на Република България.

Задължителни дейности:

  1. Разпределение и раздаване на пакетите с хранителни продукти и хигиенни материали до крайните получатели
  1. Предоставяне на съпътстващи мерки

Пълният комплект на Условия за кандидатстване и пакета документи към тях, е публикуван и в ИСУН 2020 eumis2020.government.bg

Краен срок за представяне на предложенията: 31.08.2023 г., 17:00 часа.

Въпроси и отговори по процедура BG05SFPR003-1.004  Подкрепа
Въпроси и отговори по процедура BG05SFPR003-1.004 Подкрепа 202 KB
Обява
Обява 419 KB
Условия за кандидатстване
Условия за кандидатстване 1.22 MB
Документи за попълване
Документи за попълване 206 KB
Условия за изпълнение
Условия за изпълнение 157 KB
Документи за информация
Документи за информация 2.27 MB