logobgr
Всички
12.11.2021г.

Области Варна, Русе и Хасково - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2

По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в областите Варна, Русе и Хасково, както следва:

В област Варна:

 • Променен е графикът за раздаване на пункта за Варна, р-н Младост и р-н Одесос, находящ се в гр. Варна, кв. Победа, ул. „Самарско знаме” № 1– началната дата за раздаване 27.09.2021 г. не се променя. Крайната дата 12.11.2021 г. се променя на 19.11.2021 г.;
 • Променен е графикът за раздаване на пункта за Варна, р-н Приморски, находящ в гр. Варна, кв. „Чайка“, бл.67, Пенсионерски клуб – началната дата за раздаване 27.09.2021 г. не се променя. Крайната дата 12.11.2021 г. се променя на 19.11.2021 г.;
 • Променен е графикът за раздаване на пункта за Варна, р-н Аспарухово, находящ в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. "Кишинев" № 15, пенсионерски клуб – началната дата за раздаване 27.09.2021 г. не се променя. Крайната дата 12.11.2021 г. се променя на 19.11.2021 г.;
 • Променен е графикът за раздаване на пункта за Варна, р-н Вл.Варненчик, находящ в гр. Варна, кв. „Владиславово“, пазар до кметството – началната дата за раздаване 28.09.2021 г. не се променя. Крайната дата 12.11.2021 г. се променя на 19.11.2021 г.

В област Русе:

 • Променен е графикът за раздаване на пункта в гр. Бяла, находящ се в гр. Бяла, ул. „Васил Левски ” № 113 – периода на раздаване от 20.09.2021 до 29.10.2021 г. се променя на - от 20.09.2021 г. до 29.10.2021 г. и от 15.11.2021 г. до 19.11.2021 г.;
 • Променен е графикът за раздаване на пункта в гр. Ветово, находящ се в гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2 – периода на раздаване от 20.09.2021 до 22.10.2021 г. се променя на - от 20.09.2021 г. до 22.10.2021 г. и от 15.11.2021 г. до 17.11.2021 г.;
 • Променен е графикът за раздаване на пункта Русе - населени места, находящ се в гр. Русе, ул. „Потсдам” № 1, Хлебозавод – периода на раздаване от 11.10.2021 до 12.11.2021 г. се променя на - от 11.10.2021 г. до 12.11.2021 г. и от 15.11.2021 г. до 19.11.2021 г.;
 • Променен е графикът за раздаване на пункта Русе - град, находящ се в гр. Русе, ул. „Потсдам” № 1, Хлебозавод – периода на раздаване от 18.10.2021 до 12.11.2021 г. се променя на - от 18.10.2021 г. до 12.11.2021 г. и от 15.11.2021 г. до 19.11.2021 г.;
 • Променен е графикът за раздаване на пункта за Сливо поле, находящ се в с. Бабово, ул. „Марин Павлов” № 12 – периода на раздаване от 20.09.2021 до 22.10.2021 г. се променя на - от 20.09.2021 г. до 22.10.2021 г. и от 15.11.2021 г. до 17.11.2021 г.;
 • Променен е графикът за раздаване на пункта в с. Ценово, находящ се в с. Ценово, ул. „Цар Освободител” № 72 – периода на раздаване от 28.09.2021 до 29.10.2021 г. се променя на - от 28.09.2021 г. до 29.10.2021 г. и от 15.11.2021 г. до 17.11.2021 г.

В област Хасково:

 • Променен е графикът за раздаване на пункта Хасково, квартал „Република”, находящ се в гр. Хасково, ул. „Единство” №1, Здравен център – периода на раздаване от 20.09.2021 до 05.11.2021 г. се променя на - от 20.09.2021 г. до 05.11.2021 г. и от 15.11.2021 г. до 17.11.2021 г.

Актуализирания график можете да видите в прикачения файл

12.11.2021 Oбласти Варна, Русе и Хасково - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти
12.11.2021 Oбласти Варна, Русе и Хасково - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти 40 KB
Всички