logobgr
Всички
01.12.2021г.

Осигурени са средства за продължаване на топлия обяд до средата на 2022 г.

Повече от 54 000 живеещи в лишения ще продължат да получават топъл обяд до 30.06.2022 г. благодарение на решението на Правителството, с което се дава съгласие за наддоговаряне на определения бюджет по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

С решението Управляващият орган на програмата получи разрешение да сключва договори в размер до 9.07 на сто от бюджета на програмата. Така ще се осигурят около 26 млн. лв. допълнително финансиране за една от най-одобряваните мерки на подкрепа в условията на пандемията от COVID-19. Средствата ще позволят своевременно да се сключат допълнителни споразумения със 194 общини и райони на общини за продължаване на предоставянето на услугата след 10.12.2021 г., когато изтичат договорите по процедурата „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“. По този начин една общественозначима и необходима дейност ще продължи да се реализира без прекъсване, благодарение на което подкрепата за над 54 000 потребители ще продължи и в най-тежките зимни месеци, в отговор на сложната епидемичната обстановка, предизвикана от разпространението на COVID-19.

Допълнителното финансиране ще бъде осигурено в бюджета на програмата по линия на инициативата на Европейския съюз в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 - механизма REACT-EU.

Всички