logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб Facebook

Добри практики

Н А С О К И  относно систематизиране и окомплектоване на приложимата отчетна документация, свързана с изпълнение на дейности по административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, реализирани по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс

Насоки топъл обяд
Насоки топъл обяд 771 KB